Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 16, STENKROGEN (GAMLA PRÄSTGÅRDEN) Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
STENKROGEN (GAMLA PRÄSTGÅRDEN) (akt.)

1738 - 1739

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Stockholms domkyrkoförsamling
Stockholms stift
Svensksundsvägen 13

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Utbildning och vetenskap - Museibyggnad

Försvarsväsende - Marketenteri

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Byggnadens stomme utgörs av en envånig stenbyggnad, som uppfördes 1738-39 för hantverkare och manskap vid varvet att vistas i vid oväder.
Senare inrymdes en matservering i huset, som då kallades "Stenkrogen". Under 1840-talet inreddes huset till skola och 1865 påbyggdes en våning.
Vid omfattande reparationsarbeten 1926-27 inreddes huset till prästgård, pastorsexpedition och församlingssal för Skeppsholmsförsamlingen.
Församlingen upphörde 1969. Huset disponeras numera av Fotografiska museet.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. ...

Läs mer i eget fönster

År 1738 - 1739 Nybyggnad
År 1840 - 1849 Ändring - ombyggnad, interiör
Under 1840-talet inreddes huset till skola
År 1865 - 1865 Ändring - påbyggnad
1865 påbyggdes en våning.
År 1926 - 1927 Ändring - ombyggnad
Vid omfattande reparationsarbeten 1926-27 inreddes huset till prästgård, pastorsexpedition och församlingssal för Skeppsholmsförsamlingen.