Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 15, ÖSTRA BOSTÄLLSHUSET (LÅNGA RADEN) Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖSTRA BOSTÄLLSHUSET (LÅNGA RADEN) (akt.)

1699 - 1699

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Stockholms domkyrkoförsamling
Stockholms stift
Långa raden 6, Långa raden 7, Långa raden 8, Långa raden 9

Boställe och tjänstebostad - Barack

Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Tjänstebostad

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Huset vid Långa raden har haft olika benämningar genom tiderna: barackerna, Drabanthusen, Amiralitetshusen eller Generalshusen. Under 1800-talet fick de benämningen Västra och Östra boställshusen.
De två husen uppfördes 1699 efter ritningar av Nicodemus Tessin d y, då Karl XII ville flytta sina drabanter från Arboga och Köping till Skeppsholmen. Tegel från bl a slottsruinerna i Nyköping, Eskilstuna och Svartsjö användes. Under 1700-talets första decennier inkvarterades pestsmittade i byggnaderna. Efter reparationsarbeten 1720 användes husen under några år som sjukhus för från Ryssland hemvändande soldater. Sedermera togs de i bruk a...

Läs mer i eget fönster

År 1699 - 1699 Nybyggnad
Efter reparationsarbeten 1720 användes husen under några år som sjukhus för från Ryssland hemvändande soldater. Sedermera togs de i bruk av skepps- och galäreskadern.

Nicodemus Tessin d y (Arkitekt)

År 1720 - 1720 Ändring - ombyggnad
År 1750 - 1759 Ändring - tillbyggnad
På 1750-talets mitt tillbygges den östra längans mittparti efter ritningar av C J Cronstedt.

Carl Johan Cronstedt (Arkitekt)

År 1973 - 1974 Ändring - ombyggnad
Östra huset byggdes om till officersmässar 1973-74 efter ritningar av R Cronstedt.

Rudolf Cronstedt (Arkitekt)

År 1998 - 1998 Ändring - ombyggnad, exteriör
Ytputsen knackas ned och ersätts med ny slät kalkputs.
År 2004 - 2005 Underhåll - exteriör
Fönster renoveras, taket förses med ny förprimad plåt.