Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 6, SKEPPSHOLMSKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SKEPPSHOLMSKYRKAN (akt.)

1824 - 1842

1824 - 1842

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Stockholms domkyrkoförsamling
Stockholms stift
Kyrkslingan 2, Kyrkslingan 4

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1996

Skeppsholmskyrkan, eller Karl Johanskyrkan, är belägen på en bergås på nordvästra delen av Skeppsholmen. Den uppfördes som amiralitetskyrka sedan den gamla kyrkan på Blasieholmen brunnit ned 1822. Kyrkan uppfördes efter Fredrik Bloms ritningar och kunde invigas 1842. Det är en oktogonal centralkyrka i nyklassicistisk stil. En kupol krönt av en öppen lanternin täcker oktogonen. Fyra korsformigt placerade, rektangulära utbyggnader utgör ingångsportik, sakristia, bakom koret, samt sidopartier till mittrummet. Fasaderna karakteriseras av fönsteröppningarna, halvcirkelbågar vilande på kraftiga bjälklag uppburna av fyra doriska kolonner, ...

Läs mer i eget fönster

År 1824 - 1842 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet

Fredrik Blom (Arkitekt)

År 1824 - 1842 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet