Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 4, AMIRALITETSHUSET (KASERN I) Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
AMIRALITETSHUSET (KASERN I) (akt.)

1647 - 1648

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Stockholms domkyrkoförsamling
Stockholms stift
Amiralitetsbacken 1

Försvarsväsende - Tyghus

Försvarsväsende - Bostadshus - Officersförläggning

Jordbruk - Magasin - Sädesmagasin

Försvarsväsende - Arkiv

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

När man beslöt bygga huset 1637 ansåg man att det skulle bli tyghus. När det uppfördes 10 år senare fick det istället bli amiralitetshus och amiralens bostad och tjänstelokaler samt även utrymmen för flottans segelförråd. Sedan flottan på 1680-talet flyttat till Karlskrona användes huset som arkivdepå.
1705 avhöggs de upphöjda murarna och taklaget ändrades efter "det nya maneret" under ledning av Nicodemus Tessin d y.
1756 ombyggdes huset till spannmålsmagasin efter ritningar av C J Cronstedt. Trapphuset och den gamla portalen sparades. Senare under 1700-talet togs huset också i anspråk som båtsmanskasern.
Huset fick sitt nuvarande ...

Läs mer i eget fönster

År 1647 - 1648 Nybyggnad
År 1705 - 1705 Ändring - ombyggnad
1705 avhöggs de upphöjda murarna och taklaget ändrades efter "det nya maneret" under ledning av Nicodemus Tessin d y.

Nicodemus Tessin d y (Arkitekt)

År 1756 - 1756 Ändring - ombyggnad
1756 ombyggdes huset till spannmålsmagasin efter ritningar av C J Cronstedt. Trapphuset och den gamla portalen sparades.

Carl Johan Cronstedt (Arkitekt)

År 1844 - 1846 Ändring - ombyggnad
Huset fick sitt nuvarande utseende vid en ombyggnad till kasern 1844-46. Ombyggnaden leddes av Fredrik Blom och markerar romantikens införande i den representativa Stockholmsarkitekturen.

Fredrik Blom (Arkitekt)

År 1953 - 1953 Ändring - ombyggnad, interiör

Rudolf Cronstedt (Arkitekt)