Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 3, SJÖKARTEVERKET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SJÖKARTEVERKET (akt.)

1872 - 1872

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Stockholms domkyrkoförsamling
Stockholms stift
Holmamiralens väg 2, Holmamiralens väg 4

Utbildning och vetenskap - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Utbildning och vetenskap - Skolbyggnad

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Öster om Tuppen uppfördes 1872 en av Victor Ringheim ritad välproportionerad tvåvåningsbyggnad i klassisk stil för Sjökarteverket, som hade blivit trångbodda i sina lokaler på Riddarholmen. De delvis hemliga sjökortsplåtarna förvarades i ett mindre bergrum som sprängts intill byggnaden. Byggnadens utseende ändrades något när man av utrymmesskäl 1910 byggde på en våning och breddade byggnaden något. I huset som en längre tid nyttjats av Konsthögskolans arkitektskola har sedan 2005 Designforum Svensk Konst flyttat in.

KÄLLA: Skeppsholmensmarinkultur http://www.skeppsholmensmarinkultur.a.se/omrade/skeppskastellh.htm 2006-10-23

År 1872 - 1872 Nybyggnad
1910 byggdes en våning på och breddade byggnaden något.

Victor Ringheim (Arkitekt)

År 1910 - 1910 Ändring - påbyggnad