Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM NEMESIS 1 - husnr 1, BONDESKA PALATSET Ny sökning Tillbaka till sökning

9920C25EL

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BONDESKA PALATSET (akt.)

1662 - 1673

1662 - 1673

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Stockholms domkyrkoförsamling
Stockholms stift
Riddarhustorget 8

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Offentlig förvaltning - Rådhus

Offentlig förvaltning - Rådhus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Offentlig förvaltning - Rådhus

Rättsväsende - Domstolsbyggnad

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Byggnaden uppfördes omkring 1660 efter ritningar av N Tessin d ä och Jan de la Vallée. Palatset eldhärjades 1692. sitt nuvarande utseende fick huset 1730-31, då det byggdes om till rådhus efter en eldsvåda 1754, då takvåningen byggdes om. Flyglarna mot Riddarhustorget tillkom 1754-58, sedan de gamla brunnit ner. Arkitekt var J E Carberg. Bondeska palatset fungerade som Stockholms rådhus till 1916. Det inköptes av staten och byggdes om 1949 för Högsta Domstolen efter ritningar av I Tengbom.KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår Ej registrerat

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNING - "Det palats vi ser idag är identiskt med det som byggdes på 1660-talet med undantag av den översta våningen och flyglarna mot Riddarhustorget som uppfördes först 1758-59" skriver Ellehag som gör en mycket noggrann genomgång av byggnaden i sin skrift "Bondeska palatset, En skrift till minne av Högsta Domstolens 200-årsjubileum 1789-1989" (Ellehag, 1989).

I stora drag består Bondeska av en närmast kvadratisk huvudkropp med flyglar som skjuter ut åt norr och söder vilket ger palatset en H-formad planform. Huvudbyggnaden är uppförd i fyra våningar inklusive attikan o...

Läs mer i eget fönster

År 1662 - 1673 Nybyggnad
Byggnaden uppfördes ursprungligen som privatbostad åt riksskattmästare Gustav Bonde och hans familj. Mellan åren 1732-1949 kom sedan byggnaden att fungera som rådhus.

Jean de la Vallée (Arkitekt)

Nicodemus Tessin d ä (Arkitekt)

År 1662 - 1673 Nybyggnad
År 1731 - 1731 Ändring - tillbyggnad
Sitt nuvarande utseende fick huset 1730-31 då byggnaden byggdes om för att fungera som rådhus.
År 1754 - 1754 Brand
År 1754 - 1754 Ändring - tillbyggnad
Flyglarna mot Riddarhustorget tillkom 1754-58, sedan de gamla brunnit ner.

Johan Eberhard Carlberg (Arkitekt)

År 1949 - 1949 Ändring - ombyggnad
Byggnaden anpassades för att hysa Högsta Domstolen. Tengboms restaurering innebar en tämligen omfattande ombyggnad, bland annat byggdes ljusgården i palatsets mitt om till hisschakt och toalet-ter, fängelseceller från rådhustiden gjordes om till större tjänsterum och trappor både från 1600- och 1700-talen togs bort.

Ivar Tengbom (Arkitekt)