Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM LEKSTUGAN 1 - husnr 1 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1838 - 1850

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Enskede-Årsta församling
Stockholms stift
Enskede gårdsväg 14A, Enskede gårdsväg 14B, Enskede gårdsväg 14C, Enskede gårdsväg 14D, Enskede gårdsväg 14E

Jordbruk - Magasin - Sädesmagasin

Konstnärligt skapande - Ateljé

Registrerade utan huvudgrupp - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Industri - Verkstad

Historik

Inventeringsår 2007

Historik
Ursprungligen var Enskede gård uppdelad i tre hemmen, Stora Enskede, Lilla Enskede och Bägersta. På 1700-talet bildades gården genom sammanslagning av de tre hemmanen. År 1781 inköptes gården av assessorn i Bergskollegiet Herman Odelberg. Hans sonson, godsägaren Axel Odelberg d.y. ärvde gården redan vid sin födelse, 1805 och tillträdde densamma innan han ännu blivit myndig. Hans långa ägotid präglades av en livlig byggnadsverksamhet och stora odlingsföretag, som gjorde gården till en av de bäst skötta och mest inkomstbringande i landet. Gården blev en mönstergård. Han införde växelbruk, som innebar att jorden fick vila viss...

Läs mer i eget fönster

År 1838 - 1850 Nybyggnad
Magasingården började uppföras redan 1838. Då uppfördes den norra längan och de båda tornen. Norra längan som redskapslider och tornen som spannmålsmagasin. Gården kringbyggdes helt 1850.