Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM KRUBBAN 18 - husnr 4, RIDHUSET Ny sökning Tillbaka till sökning

E604625

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
RIDHUSET (akt.)

1849 - 1849

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Oscars församling
Stockholms stift
Styrmansgatan 28

Försvarsväsende - Ridhus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

År 1849 troligtvis efter ritningar av Fredrik Blom.
Ridhusets gavelfält upptogs nästan helt av fönster, och taket försågs med en lanternin. En hög och smal port fanns på gaveln; i övrigt saknade fasaderna fönster. Hörnkedjorna utformades i överensstämmelse med stallflyglarna.
Ridhuset hade en Polonceautakstol - den första i Sverige. Järndelarna tillverkades vid bröderna Bolinders mekaniska verkstad.
1923 genomfördes en ombyggnad både ut- och invändigt. Exteriören fick fasader i empirestil med kraftigare takfotslist, samt nyupptagna fönster i fasad. De glasade gavlarna sattes igen och försågs med rundbågiga fönster i likhet med B...

Läs mer i eget fönster

År 1849 - 1849 Nybyggnad
Ridhuset uppfördes 1849 troligtvis efter ritningar av Fredrik Blom.

Fredrik Blom (Arkitekt)

Livgardet till Häst (Byggherre)

År 1923 - 1923 Ändring - ombyggnad
Ut- och invändig ombyggnation. Exteriören fick fasader i empirestil med kraftigare takfotslist, samt nyupptagna fönster i fasad. De glasade gavlarna sattes igen och försågs med rundbågiga fönster i likhet med Bloms äldre ridhus från 1817. Polonceautakstolarna revs och ersattes med fackverkstakstolar i stål.
År 1960 - 1969 Underhåll - exteriör
Fasadrenovering med kalkcementputs och silikatfärg. En glasad förbindelsegång till exercishuset byggdes.
År 1977 - 1977 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnad till ateljéer för textilkonservering.
År 2002 - 2002 Underhåll - exteriör
Fasadrenovering. KC-putsen togs bort och ersattes med hydrauliskt kalkbruk till grundning, ytputs av kalk och avfärgades med kalkfärg. Snickerier, listverk och hörnkedjor målades med grå oljefärg.