Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM KRUBBAN 18 - husnr 3, VÄSTRA STALLET Ny sökning Tillbaka till sökning

neg. nr 70:3 D 20

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VÄSTRA STALLET (akt.)

1805 - 1811

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Oscars församling
Stockholms stift
Storgatan 34

Försvarsväsende - Stall

Utbildning och vetenskap - Kontor

Utbildning och vetenskap - Förråd

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Stallet ligger direkt på berget, som delvis bortsprängts. Sprängstenen användes i grundmurarna och tegel i dagermurarna. Arkivaliska uppgifter om fasadernas ursprungliga färgsättning har inte påträffats. Bloms akvarellerade relationsritningar visar fasaderna i en ljust gul färg ned till stensockeln. Träfönsterbågarna var utvändigt målade med mörkt brun oljefärg och invändigt med svart. Stallet hade dubbla portar beslagna med järnplåtar och med överljusfönster. Taket var belagt med Gefle taktegel.
Stallet var genom tvärmurar uppdelat i tre sektioner, som var och en innehöll två trätrappor till sadelkammare och höskulle i två våninga...

Läs mer i eget fönster

År 1805 - 1811 Nybyggnad

Fredrik Blom (Arkitekt)

Livgardet till Häst (Byggherre)

År 1840 - 1859 Underhåll
Träportarna ströks utvändigt med stenkolstjära och invändigt med oljefärg.
År 1853 - 1853 Underhåll - takomläggning
Tegeltaket ersätts med plåt.
År 1903 - 1903 Underhåll - omputsning
När Positionsartilleriet övertar lokalerna sker en omputsning av fasaderna. Socklar, hörnkedjor och taklist om- och avfärgas mörkare.
År 1929 - 1929 Underhåll - takomläggning
Enligt en tillträdessyn från Byggnadsstyrelsen är taket täckt med papp.
År 1937 - 1938 Ändring - ombyggnad, exteriör
Stallfönstren förstoras till dubbel storlek (samma spröjsindelning som Östra stallet). Höintagens träluckor ersätts med fönster. Nya kopparbeklädda träportar installeras. Takkpappen tas bort och ersätts med svartmålad galvaniserad plåt. Fasaden avfärgas i kraftig gul färg, socklar, taklister och hörnkedjor behåller ursprunglig färgsättning.

David Dahl (Arkitekt)

År 1989 - 1989 Underhåll - takomläggning
Taket lades om med galvaniserad plåt.
År 1991 - 1991 Underhåll - exteriör
1930-talets cementrika puts avlägsnas och fasaderna putsas om med kalkputs i en ljusgul nyans. Sockel, hörnkedja och taklistens gråa färg från 30-talet bevaras men i en ljusare nyans. Dörromfattningar av puts byts delvis ut mot sandsten. Sockelstenarna snedfasas och nya stuprör monteras.
År 1991 - 1991 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnad av stallet för nuvarande funktioner