Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM KRUBBAN 18 - husnr 2, ÖSTRA STALLET Ny sökning Tillbaka till sökning

E60:46:21

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖSTRA STALLET (akt.)

1808 - 1815

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Oscars församling
Stockholms stift
Storgatan 41

Försvarsväsende - Ridhus

Försvarsväsende - Stall

Utbildning och vetenskap - Kontor

Utbildning och vetenskap - Förråd

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

1808-15 uppfördes stallflygeln utmed Banérgatan och fungerade som ridhus fram till 1817 då ett nytt ridhus stod klart norr om kasernen. Ridhusdelen byggdes därefter om till stall med avskild mindre del som sjukstall. Samma år stod stallflygeln utmed Storgatan klar.
Sten från det bortsprängda berget användes till grundmurar. Arkivaliska uppgifter om fasadernas ursrpungliga färgsättning har inte påträffats. Bloms akvarellerade relationsritning visar fasaderna i en ljust gul färg ned till stensockeln. Fönstren i ridhusdelen var dubbelt så höga som fönstren i övriga stallflyglarna. Fönsterbågarna var av trä och utvändigt målade med brun...

Läs mer i eget fönster

År 1808 - 1815 Nybyggnad

Fredrik Blom (Arkitekt)

Livgardet till Häst (Byggherre)

År 1853 - 1853 Underhåll - takomläggning
År 1927 - 1927 Ändring - ombyggnad, interiör
Stallfunktionen för militären upphör och byggnaden fungerar därefter som ridskola. Det är troligtvis under den här tiden som stallinredningen rivs ut ur den ursprungliga ridhusdelen.
År 1929 - 1929 Underhåll - takomläggning
Enligt en tillträdessyn från byggnadsstyrelsen är taket täckt med papp.
År 1937 - 1938 Ändring - ombyggnad, exteriör
Stallfönstren förstorades till dubbel storlek. Nya portar av trä beklädda med kopparplåt. Takpappen ersattes med svartmålad galvaniserad plåt. Fasaderna avfärgades

David Dahl (Arkitekt)

År 2002 - 2004 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad av Östra stallet till kontorslokaler

Håkan Langseth (Arkitekt)