Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM KRUBBAN 18 - husnr 1A, KANSLIKASERNEN (RIKSANTIKVARIEÄMBETET) Ny sökning Tillbaka till sökning

neg. nr 70:3 D 9

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KANSLIKASERNEN (RIKSANTIKVARIEÄMBETET) (akt.)

1805 - 1817

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Oscars församling
Stockholms stift
Narvavägen 17

Försvarsväsende - Kasern

Utbildning och vetenskap - Kontor

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Grunden till de nya regementsbyggnaderna lades under 1805. Kanslihuskasernen färdigställdes i etapper. År 1807 var den västra kasernflygeln klar och livgardet flyttade in i denna del. År 1817 togs hela anläggningen i bruk.
Det centrala utskjutande mittpartiet innehöll regementets administrativa lokaler samt vaktrum och arrester.
Flyglarna på varje sida uppdelade i tre avdelningar med separata trapphus samt logement, rustkammare, expeditioner och bostäder - ett rum och kök - för underofficerare. Motsvarande tredelning återfinns i stallflyglarna.
I Fredrik Bloms beskrivning vid överlämnandet av byggnaderna finns uppgifter om invändig...

Läs mer i eget fönster

År 1805 - 1817 Nybyggnad

Fredrik Blom (Arkitekt)

Livgardet till Häst (Byggherre)

År 1807 - 1817 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, exteriör
Karl XIV Johans namnchiffer omgivet av lejon på mittdelens attika.

Fredric Westin (Konstnär)

År 1853 - 1853 Underhåll - takomläggning
Tegeltaket byts ut mot ett järnplåttak.
År 1930 - 1939 Underhåll - omputsning
I samband med den invändiga ombyggnaden putsades fasaderna med kalkputs.
År 1930 - 1939 Ändring - ombyggnad, trappa
I mitten på husets norra fasad byggs ett halvcirkelformat trapphus till.

Bengt Romare (Arkitekt)

Georg Scherman (Arkitekt)

År 1930 - 1939 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad till kontorslokaler för Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer

Bengt Romare (Arkitekt)

Georg Scherman (Arkitekt)

År 1930 - 1939 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Dörröverstyckena i Vitterhetsakademiens f d sessionssal

Yngve Andersson (Konstnär - Skulptör)

År 1935 - 1936 Ändring - ombyggnad, interiör
Omfattande inre förändringar såsom ett nytt betong bjälklag och en förhöjning av mellanbjälklaget. I mitten på varje våning inrättades en stor hall som förbands via en halvcirkelformad utbyggnad mot norr med trapphus och hiss.

Bengt Romare (Arkitekt)

Georg Scherman (Arkitekt)

År 1973 - 1973 Ändring - ombyggnad, exteriör
Karl XIV Johans namnschiffer ersätts av en kopia gjuten i plast.
År 1989 - 1989 Underhåll - takomläggning
Takomläggning.