Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM JÄGARBACKEN 1 - husnr 1, HJORTHAGENS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMSF05-0050-9a

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HJORTHAGENS KYRKA (akt.)

1907 - 1909

1907 - 1909

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Engelbrekts församling
Stockholms stift
Dianavägen 10

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Historik

Inventeringsår 2005

Hjorthagens kyrka började byggas 1907 och invigdes den 25 mars 1909. Arkitekt är Carl Bergsten (1879–1935), som även har ritat Enskede kyrka (1913–15). Förutom många villor och inredningar har Bergsten bl a ritat två hyreshus i Stockholm, Liljevalchs konsthall (1913–17) och Stadsteatern i Göteborg (1927–34). I Norrköping, där han var född, har han ritat utställningspaviljongerna till Norrköpingsutställningen 1906, fabriker, bostadshus, en skola och ett bankhus.

Kyrkan är skyddad enligt 4 kapitlet lagen om kulturminnen.

Redan år 1900 började frågan om en kapellbyggnad i Hjorthagen utredas på uppdrag av Hedvig Eleonoras kyrkoråd...

Läs mer i eget fönster

År 1907 - 1909 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, torn

Carl Bergsten (Arkitekt)

År 1907 - 1909 Nybyggnad - Korparti

Carl Bergsten (Arkitekt)

År 1907 - 1909 Nybyggnad - Sakristia

Carl Bergsten (Arkitekt)

År 1907 - 1909 Nybyggnad - Torn

Carl Bergsten (Arkitekt)

År 1907 - 1909 Nybyggnad
Mikaelikapellet, begravningskapell senare lillkyrka

Carl Bergsten (Arkitekt)

År 1907 - 1909 Fast inredning - glasmålning

Eigil Schwab (Konstnär)

År 1907 - 1909 Fast inredning - altaruppsats

Carl Bergsten (Arkitekt)

År 1907 - 1909 Fast inredning - altarring

Carl Bergsten (Arkitekt)

År 1907 - 1909 Fast inredning - predikstol

Carl Bergsten (Arkitekt)

Tranås Snickerifabrik (Firma)

År 1907 - 1909 Specifika inventarier - dopfunt

Carl Bergsten (Arkitekt)

N Arthur Sandin (Konstnär - Bildhuggare)

År 1907 - 1909 Fast inredning - bänkinredning

Carl Bergsten (Arkitekt)

Tranås Snickerifabrik (Firma)

År 1907 - 1909 Fast inredning - läktare

Carl Bergsten (Arkitekt)

År 1907 - 1909 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning

Filip Månsson (Konstnär - Dekormålare)

År 1907 - 1909 Fast inredning - altare

Carl Bergsten (Arkitekt)

År 1908 - 1908 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan. - Inskription: Kommen till mig, I alla, som arbeten och ären betungade. Jag vill vederqvicka Eder och I skolen finna ro till Edra själar. År 1908, konumg Gustav V:s första regeringsår, gjuten för Hjorthagens kyrka af Joh. A. Beckman & Comp. i Stockholm.

Joh. A. Beckman & Co (Klockgjuteri)

År 1908 - 1908 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan. - Inskription: Tänk på, att du helgar hvilodagen. År 1908, konumg Gustav V:s första regeringsår, gjuten för Hjorthagens kyrka af Joh. A. Beckman & Comp. i Stockholm.

Joh. A. Beckman & Co (Klockgjuteri)

År 1910 - 1910 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör

Carl Bergsten (Arkitekt)

Tore Strindberg (Konstnär - Skulptör)

År 1958 - 1961 Fast inredning - orgel
Ny orgelfasad ritas 1958. Ny orgelfasad och orgelverk installeras år 1961.

Grönlunds orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Lars Stalin (Arkitekt)

År 1967 - 1967 Ändring - restaurering
Ny inredning i sakristian, ny textilförvaring, begravningskapellet entresoleras, interiören rengörs resp. ommålas där så erfordras, bänkarna målas om, dekorationsmålningarna konserveras, taktäckningen repareras och byts på sidoskepp och sakristia från rödmålad galvad järnplåt till kopparplåt.

Jan Wahlman (Arkitekt)

År 1993 - 1993 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Handikapphiss installeras i det entresolerade f d begravningskapellet.