Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM ISPRINSESSAN 5 - husnr 1 Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMYS2005_000109_30

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1966 - 1967

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Hägerstens församling
Stockholms stift
Personnevägen 90, Skridskovägen 1, Skridskovägen 3

Rekreation och turism - Sporthall

Rekreation och turism - Badhus

Registrerade utan huvudgrupp - Sporthall

Rekreation och turism - Badhus

År 1966 - 1967 Nybyggnad
Gymnastik och badanläggning.

Curt Laudon (Arkitekt)

Stockholms stads idrotts- och friluftsstyrelse, expeditionen (Byggherre)

År 1985 - 1991 Ändring - ombyggnad
Igensättning av fönsterband mot sydväst. Fönster ersätts med utfackningsvägg med fönsterindelningar.

Stockholms fritidsförvaltning, Bygg- och projekteringsavdelningen, tekniska byrån (Arkitektkontor)

År 1988 - 1992 Ändring - ombyggnad
Fönster mot nordost ersätts med utfackningsvägg. Beklädnad med fasadskivor ( Perstorp Exteriör pp 185 kn).

Stockholms fritidsförvaltning, Bygg- och projekteringsavdelningen, tekniska byrån (Arkitektkontor)

År 1995 - 1996 Ändring - ombyggnad
Tillbyggnad för gym i vinkel på baksidan. Putsfasad och plåtbelagt tak.

Stockholm konsult (Arkitektkontor)

År 1997 - 2000 Ändring - ombyggnad
Nytt brett fläktrum på tak, nytt entréparti med skjutdörrar i mittpartiet.
År 2004 - 2005 Ändring - tillbyggnad
Tillbyggnad. Ändring av entré. Skylt - ljusanordning, 2 st. VÄSTERTORPS SIM- OCH IDROTTSHALL.