Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM HÄSTEN 21 - husnr 1 Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMSF07-0035-31

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1970 - 1981

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Stockholms domkyrkoförsamling
Stockholms stift
Mellangatan 10, Mellangatan 12, Mellangatan 14, Mäster Samuelsgatan 23, Mäster Samuelsgatan 25, Regeringsgatan 42, Regeringsgatan 44

Handel och bankväsende - Affär och butik

Registrerade utan huvudgrupp - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Handel och bankväsende - Affär och butik

Registrerade utan huvudgrupp - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

År 1970 - 1981 Nybyggnad
Ombyggnad av buikslokaler med huvudentré Regeringsgatan, sidoentré Mäster Samuelsgatan. Ombyggnad av delar av plan 3 o 4 med ändrad användning från butiker till flerbiografsanläggning (11 småbiografer, totalt 418 åskådarplatster). Anläggningens huvudentré från Mäster Samuelsgatan. Ny trappförbindelse och hiss mellan plan 3 (7 biografer) och plan 4 (4 biografer). Våningsplanen var enligt bygglovshandlingar disponerade på följande vis: Plan 1 (under mark) ingen uppgift. Plan 2 (under mark) Garage, 62 platser. Plan 3 (under mark) Lager, tekniska utrymmen, bankvalv, Bio 1 (173 pl), Bio 2 (149 pl), Bio 3 (61 pl), Bio 4 (127 pl), Bio 5 (79 pl), Bio 6 (156 pl), Bio 7 (137 pl), projektorrum, toaletter, entré. Plan 4 (gatuplan) butiker, butiksgata, Filmstaden, Bio 8 (173 pl), Bio 9 (152 pl), Bio 10 (115 pl), Bio 11 (96 pl), filmkafé. Plan 5 Kontorslandskap. Plan 6 Cellkontor. Plan 7 inegn uppgift. Plan 8-9 Kontor Sundsvallsbanken.

AB Nordiska Kompaniet (Byggherre)

Bengt Lindroos (Arkitekt)

John Mattson Byggnads AB (Byggmästare)

Sven Tyrén AB (Konstruktör)

Stockholms stadsbyggnadsnämnds arkiv. (Arkiv)

År 1975 - 1979 Ändring - ombyggnad, interiör
Inredning av tillfälligt byggnadskontor för kv Oxen störres byggnation. Kontorslandskap, konferensrum, lager, omklädningsrum, pentry och kapprum.

Byggnadsfirman Ohlsson & Skarne AB (Arkitektkontor)

Stockholms stadsbyggnadsnämnds arkiv. (Arkiv)

År 1979 - 1983 Ändring - ombyggnad, interiör

Design 2001 (Arkitektkontor)

Lennart Clemens (Arkitekt)

Stockholms stadsbyggnadsnämnds arkiv. (Arkiv)

År 1984 - 1984 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnad plan 6 av bef läkarcentral för AB Nordiska Kompaniet.

LEAB arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Stockholms stadsbyggnadsnämnds arkiv. (Arkiv)

År 1984 - 1984 Ändring - ombyggnad, interiör
Om- och utbyggnad av butiker i bottenvåning mot Regeringsgatan.

Design 2001 (Arkitektkontor)

Stockholms stadsbyggnadsnämnds arkiv. (Arkiv)

År 1988 - 1988 Ändring - ombyggnad, exteriör
Installation av Bankomat (Nordbanken).

Arne Carstens Byggkonsult AB (Entreprenör)

Stockholms stadsbyggnadsnämnds arkiv. (Arkiv)

År 1989 - 1994 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnad och flyttning av hörsal, Svensk Byggtjänsts utställning.

Sture Falkborn (Arkitekt)

Stockholms stadsbyggnadsnämnds arkiv. (Arkiv)

År 1996 - 2003 Ändring - ombyggnad, exteriör
Ändring av fasader mot Mäster Samuelsgatan/Regeringsgatan.

Roman Wozniak arkitekter AB (Arkitektkontor)

Stockholms stadsbyggnadsnämnds arkiv. (Arkiv)

År 1996 - 2000 Ändring - ombyggnad, exteriör
Nybyggnad för teknikutrymmen på tak. Nya teknikutrymmen med fasad och tak av silverfärgad stålplåt. Förändring av gårdsfasader samt gatufasad mot norr.

Roman Wozniak arkitekter AB (Arkitektkontor)

Stockholms stadsbyggnadsnämnds arkiv. (Arkiv)

År 1996 - 2000 Ändring - ombyggnad, interiör
Upprustning av fastighet etapp 1 o 2. Ändring av plan 2-5, västra delen samt schakt i plan 6.

Roman Wozniak arkitekter AB (Arkitektkontor)

Stockholms stadsbyggnadsnämnds arkiv. (Arkiv)

År 1997 - 2000 Ändring - ombyggnad, exteriör
Tillbyggnad med kontor och fläktrum. Ombyggnad av bef fläktvåning till kontor samt ändring av platt tak till ett runt tak med vindsutrymme för installationer och fläktaggregat. Kulör NCS 6502B

Roman Wozniak arkitekter AB (Arkitektkontor)

Stockholms stadsbyggnadsnämnds arkiv. (Arkiv)

År 1997 - 2000 Ändring - ombyggnad, interiör
Upprustning av fastighet, etapp 3. Ändring av plan 01, 0, 1-5 östra delen och plan 6.

Roman Wozniak arkitekter AB (Arkitektkontor)

Stockholms stadsbyggnadsnämnds arkiv. (Arkiv)