Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM GRÅMUNKEHOLMEN 3 - husnr 10, ROSENHANESKA PALATSET Ny sökning Tillbaka till sökning

1085W1812

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ROSENHANESKA PALATSET (akt.)

1653 - 1656

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Stockholms domkyrkoförsamling
Stockholms stift
Birger Jarls torg 10

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Offentlig förvaltning - Arkiv

Rättsväsende - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Rättsväsende - Domstolsbyggnad

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Byggnaden uppfördes som privatpalats 1653-56. Det bestod ursprungligen av en palladianskt influerad kvadratisk tegelbyggnad i tre våningar med sandstenssockel i fonden av en muromgiven förgård med hörnpaviljonger. Arkitekt var Nicodemus Tessin d ä.
Palatset innehades 1782-85 av Svenska Frimurare Orden men köptes sedan av kronan.
Sedan slottet Tre Kronor brunnit 1697 inrymdes kansliet och riksarkivet här till 1755.
Under 1800-talet tillbyggdes två flygelbyggnader, den norra 1801, den södra 1855.
1927-28 genomgick palatset en omfattande restaurering under ledning av E Fant, varvid 1600-talskaraktären delvis återställdes.
Byggnaden, s...

Läs mer i eget fönster

År 1653 - 1656 Nybyggnad
Delar av taket brinner, koppartaket ersätts med ett plåttak.

Nicodemus Tessin d ä (Arkitekt)

År 1692 - 1692 Brand - delvis förstörd
Delar av taket brinner, koppartaket ersätts med ett plpåttak.
År 1801 - 1801 Ändring - tillbyggnad
Den östra flygeln byggs för att inrymma en stor riddarsal.
År 1855 - 1855 Ändring - tillbyggnad
Den västra flygeln byggs i två våningar, med tre våningar i den södra änden.
År 1897 - 1897 Ändring - påbyggnad
Västra flygeln byggs på en våning, mellan yttre tornet och huvudbyggnaden.
År 1927 - 1928 Ändring - ombyggnad
1927-28 genomgick palatset en omfattande restaurering, varvid 1600-talskaraktären delvis återställdes.
År 1937 - 1937 Ändring - ombyggnad
Omfattande ombyggnad av den östra flygeln.
År 1977 - 1978 Ändring - ombyggnad
Svea Hovrätts inflyttning föranleder en relativt omfattande ombyggnad, både exteriört och interiört.

Uhlin & Malm Arkitekter SAR (Arkitektkontor)

År 1991 - 1991 Ändring - restaurering, exteriör
År 2000 - 2001 Ändring - ombyggnad, interiör
Invändig ombyggnad för Svea Hovrätt.