Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM GRÅMUNKEHOLMEN 3 - husnr 8, GAMLA AUKTIONSVERKET Ny sökning Tillbaka till sökning

D201905

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GAMLA AUKTIONSVERKET (akt.)

1750 - 1799

1775 - 1775

1860 - 1869

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Stockholms domkyrkoförsamling
Stockholms stift
Birger Jarls torg 12, Birger Jarls torg 12A, Birger Jarls torg 14, Norra Riddarholmshamnen 5, Norra Riddarholmshamnen 5A, Norra Riddarholmshamnen 7

Offentlig förvaltning - Institutionsbyggnad

Offentlig förvaltning - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Den norra delen intill Birger Jarlstorg, är från 1700-talets senare hälft. Den mellersta delen uppfördes ursprungligen 1775 som auktionshus för Generalassistancekontoret och efter ritningar av Erik Palmstedt. Den har senare tillbyggts.
Generalassistancekontorets verksamhet upphörde 1832. 1836 inrättades i stället det kommunala auktionsverket.
Den södra delen av huset tillbyggdes under 1860-talet.
På 1950-talet byggdes längans hus ihop med en enhetlig fasad och invändigt med välvda gånger. Arkitekt var Cyrillus Johansson. Mot Mälaren har varje hus kvar sin ursprungliga fasad.
Gamla Auktionsverket, som husraden kallas, disponeras seda...

Läs mer i eget fönster

År 1750 - 1799 Nybyggnad
Den norra delen, intill Birger Jarlstorg, är från 1700-talets senare hälft.
År 1775 - 1775 Nybyggnad
Den mellersta delen uppfördes ursprungligen 1775 som auktionshus för Generalassistancekontoret.

Erik Palmstedt (Arkitekt)

År 1860 - 1869 Nybyggnad
Den södra delen av huset tillkom under 1860-talet.
År 1953 - 1953 Ändring - ombyggnad
Den sammanslagna byggnaden ombyggdes 1953 för statliga institutioner.

Cyrillus Johansson (Arkitekt)