Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM GRÅMUNKEHOLMEN 3 - husnr 1, GAMLA RIKSDAGSHUSET Ny sökning Tillbaka till sökning

1085W1799

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GAMLA RIKSDAGSHUSET (akt.)

Okänt - Okänt

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Stockholms domkyrkoförsamling
Stockholms stift
Birger Jarls torg 5

Offentlig förvaltning - Riksdagshus

Offentlig förvaltning - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Ursprungligen låg här Gråmunkeklostret, grundat 1270. Partier av detta finns ännu bevarade under den norra delen av dagens byggnad. Efter reformationen hade huset många olika funktioner. Bland annat var det helgeandshus, barnhus och tukthus. Här anlades också ett myntverk och Stockholms första fängelse. Tomten skänktes på 1620-talet till Stockholms stad, som där inrättade en skola. År 1666 förvandlades huset, genom omfattande om- och påbyggnad, till privatpalats för guvernören Bengt Horn. Därefter var huset i privat ägo fram till 1794 då Riksgäldskontoret övertog fastigheten. I början av 1700-talet påbyggdes huset med ytterligare e...

Läs mer i eget fönster

År 1666 - 1666 Ändring - ombyggnad
Omfattande om- och påbyggnad till privatpalats för guvernören Bengt Horn.
År 1700 - 1749 Ändring - påbyggnad
Påbyggnad med en våning samt uppförande av en tvåvånig flygelbyggnad mot sjösidan.
År 1866 - 1866 Ändring - ombyggnad
Påbyggnad med en våning för att huset skulle kunna rymma två kammare. Sammanslagning med Hebbeska huset.

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

År 1908 - 1911 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad för statliga ämbetsverk. Den tornprydda byggnadskroppen mot söder tillkom.

Aron Johansson (Arkitekt)

År Okänt Nybyggnad