Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM GRIPEN 12 - husnr 1, ÅHLÉNS CITY Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMSF07-0043-35

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÅHLÉNS CITY (akt.)

1962 - 1979

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Stockholms domkyrkoförsamling
Stockholms stift
Drottninggatan 45, Drottninggatan 45T, Klarabergsgatan 50, Mäster Samuelsgatan 53, Mäster Samuelsgatan 57, Mäster Samuelsgatan 61

Handel och bankväsende - Varuhus

Handel och bankväsende - Varuhus

Kommunikation - Parkeringshus

År 1962 - 1979 Nybyggnad
Exploateringsavtal med staden knutet 1960. Bygglov 1962, ändringsritningar fram till 1965. Varuhuset öppnat 1964. Enligt bygglovhandlingar disponerades våningsplanen: Nedre garageplan: 188 bilplatser, bilramp. Övre garageplan: 171 bilplatser, bilramp. Övre källarvåning: livsmedelsbutik med lager, förråd, omklädningsrum, effektförvaring. Nedre bottenvåning (souterrängvåning): infart till garage och lastgata, varumottagning med lastkaj, entré från t-banehall, kundfoajé, kundtoaletter, bank, effektförvaring, cykelrum, fläktrum, sprinklercentral, värmeundercentral, personalentré. BV-3 tr: öppna försäljningsytor och en sträng med funktionsutrymmen längs Mäster Samuelsgatan. Samt: BV: garagekassa. 1 tr: servering med kök. 2 tr: cafeteria med kök. 3 tr: fläktrum 4 tr: matsal A med scen, matsal B, storkök. Kontorsavdelning längs Klarabergsgatan: cellkontor för varuhuschef, försäljningschef, administrativ chef, kontorister, penningräknare, skrivcentral, bokföring, personalchef, avlöning, sköterskemottagning och uppehållsrum för personal. Dekorationsateljé, dekorförråd, snickeri, mekanisk verkstad, färgförråd, sprutbox, tryckeri & textning, bystförråd, möbelförråd, pappersavdelning, omklädningsrum. Låg, hel teknikvåning med kyltorn, fläktar, hissmaskinrum. Fasadklockan designad av arkitekterna. Tillverkad i koppar med äkta bladguld. På baksidan av bla visare gult neonljus. Klockan och tid- och ljudsynkroniserad med Klara kyrka och Sveriges radio.

Bengt Åberg (Arkitekt)

Jacobson & Widmark AB (Konstruktör)

Leif Reinius (Arkitekt)

Sven Backström (Arkitekt)

Sven Backström Leif Reinius arkitekter SAR (Arkitektkontor)

Svenska Industribyggen AB SIAB (Byggmästare)

Åhlén & Holm AB (Byggherre)

Åhlén & Holm, Tekniska avdelningen (Inredningsarkitektkontor)

Arkitektur 1964/11 (Arkiv)

År 1966 - 1975 Teknisk installation
Installation av hiss på de tre nedre planen.

A. Björkholm (Arkitekt)

Åhlén & Holm AB, Arkitektkontoret (Arkitektkontor)

År 1971 - 1974 Teknisk installation
Nya rulltrappor

Leif Reinius (Arkitekt)

Sven Backström (Arkitekt)

Sven Backström Leif Reinius arkitekter SAR (Arkitektkontor)

År 1972 - 1975 Ändring - ombyggnad, exteriör
Igenmurning av skyltfönster mot Mäster Samuelsgatan.

Jacobson & Widmark AB (Arkitektkontor)

År 1972 - 1976 Ändring - tillbyggnad
Korvkiosk i huvudentrén vid Drottninggatan.

Arkitekter Sven Backström Leif Reinius AB (Arkitektkontor)

Byggprojektör arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Leif Reinius (Arkitekt)

Sven Backström (Arkitekt)

År 1972 - 1975 Ändring - ombyggnad, interiör
Utökning av toalettgrupp på 3 tr.

Byggprojektör arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

År 1973 - 1976 Ändring - ombyggnad, interiör
Utökning av antalet kundtoaletter vid restaurangen på 2 tr

Byggprojektör arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

År 1975 - 1980 Ändring - ombyggnad, exteriör
Glasparti över huvudentré igensatt med röd emaljerad plåt med text "ÅHLÉNS"

Byggprojektör arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

År 1975 - 1983 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad i souterrängplanet. Utökad varumottagning och ombyggd infart. Nya avfallsrum.

Kjessler & Mannerstråle AB (Arkitektkontor)

År 1975 - 1987 Ändring - ombyggnad
Gatuunderbyggnad under Mäster Samuelsgatan för försäljning, lager och personalutrymmen.

Ancker Gate Lindegren, Arkitekter SAR (Arkitektkontor)

Sten Lindegren (Arkitekt)

År 1975 - 1976 Ändring - tillbyggnad
Tillbyggnad av befintlig korvkiosk.

Byggprojektör arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

År 1976 - 1979 Ändring - ombyggnad
Större ombyggnad. Ändrad planlösning i nedersta butiksplanet. I souterrängplanet ersätts ljusgård av lager, rulltrappor vänds, ny rulltrappa till gatuplan. I gatuplan ändrad planlösning, breddad entré, ny rulltrappa. 1 tr: ändrad planlösning. 3 tr: tillbyggnad mot Mäster Samuelsgatan för lager och kontor. 4 tr: utbyggnad. Helt ändrad planlösning, matsalar ersatt av cafeteria. På terrass tillkommer utrymningstrappa.

Arkitekter Sven Backström Leif Reinius AB (Arkitektkontor)

Leif Reinius (Arkitekt)

Sven Backström (Arkitekt)

År 1977 - 1983 Ändring - ombyggnad
Sammanslagning av varuhuslokaler för Åhléns och Metro samt ändring av entré från T-banehall.

IBC Byggkonsultgruppen (Arkitektkontor)

År 1982 - 1990 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnad av toalettgrupper på 2 och 3 tr.

Sven Hörnström (Arkitekt)

Sven Hörnström arkitektkontor (Arkitektkontor)

År 1984 - 1984 Ändring - ombyggnad, interiör
Inredning av bageri-shop i livsmedelsavdelning.

Thore Hedström (Arkitekt)

År 1984 - 1990 Ändring - ombyggnad, exteriör
Ny entré i hörnet Drottninggatan-Mäster Samuelsgatan och komplettering av skärmtak. Rotationsdörr i granitomfattning. Ombyggnad för datacentral på 1 tr.

Bengt Ågren (Arkitekt)

EGÅ, Ericson, Gynnerstedt, Ågren Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

År 1984 - 1985 Ändring - ombyggnad, exteriör
Inredning av café i bottenvåning.

Anders Stenqvist (Arkitekt)

År 1985 - 1987 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnad och utökning av livsmedelsavdelning.

Bengt Ågren (Arkitekt)

EGÅ, Ericson, Gynnerstedt, Ågren Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

År 1987 - 1987 Ändring - ombyggnad, interiör
Ändring i varumottagningsplan (souterrängvåning) för avskiljande av transporter och persontrafik.

BLOCO Blomgren & Co Byggkonsulter (Arkitektkontor)

År 1988 - 1989 Ändring - ombyggnad, interiör
Inredning av damfrisering på 2 tr

Bo Hansson Konstruktionsbyrå AB (Arkitekt)

År 1988 - 1992 Ändring - ombyggnad, exteriör
Ändring av entré i hörnet Klara Norra Kyrkogata - Klarabergsgatan, breddning av entrétrappa.

Sven Hörnström (Arkitekt)

Sven Hörnström arkitektkontor (Arkitektkontor)

År 1992 - 1994 Ändring - ombyggnad
Byte av samtliga rulltrappor i ett trapplöp och installation av en extra rulltrappa mellan gatuplan och 1 tr. Utrymningstrappa mellan 2 tr och bottenvåning.

AB Arsenalen, byggnadsavdelningen (Arkitektkontor)

Hans Berglund (Arkitekt)

År 1994 - 1995 Ändring - ombyggnad, exteriör
Nytt storkök på 2 tr. Anordnande av nya kontorslokaler på 3 tr. Ändring till kontorslandskap på 4 tr.

Megaron arkitekter AB (Arkitektkontor)

Peter Mandoki (Arkitekt)

År 1995 - 1996 Ändring - ombyggnad, interiör
Upprustning av plan 2 tr. Omdisposition av matbutik.

Megaron arkitekter AB (Arkitektkontor)

År 1996 - 2003 Ändring - ombyggnad, interiör
Omdisposition av matbutik

Megaron arkitekter AB (Arkitektkontor)

Peter Mandoki (Arkitekt)

År 1998 - 2005 Ändring - ombyggnad, exteriör
Utökning av kontorsytor på 4 tr, nytt öppningsbart glasparti på samma våning mot Klara Norra Kyrkogata.

PR Arkitekt (Arkitektkontor)