Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM FÖRRÅDSBACKEN 1 - husnr 1, STORA STENSKJULET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
STORA STENSKJULET (akt.)

1750 - 1750

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Oscars församling
Stockholms stift
Oxenstiernsgatan 20

Försvarsväsende - Tyghus

Kommunikation - Servering

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Stora stenskjulet uppfördes som tygförråd 1750 efter ritningar av generalfälttygmästaren Th. Cunningham. Vinden inreddes och försågs med takkupor 1754. I söder har förrådet tillbyggts, troligen under 1800-talet. Stenskjulet ombyggdes 1963 till personalmatsal i samband med att radiohusets andra etapp blev klar. I de gamla portöppningarna insattes fönster, och interiören ombyggdes helt. Ett mindre vindfång tillbyggdes på östra fasaden 1979.

KÄLLA: Förslag till skyddsföreskrifter, Riksantikvarieämbetet, 1993-01-25. Beteckning 423/93

År 1750 - 1750 Nybyggnad

Th Cunningham (Arkitekt)

År 1754 - 1754 Ändring - ombyggnad
Vinden inreddes och försågs med takkupor.
År 1800 - 1899 Ändring - tillbyggnad
Tillbyggnad i söder.
År 1963 - 1963 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad till personalmatsal i samband med att radiohuset s andra etapp blev klar.
År 1979 - 1979 Ändring - tillbyggnad
Vindfång tillbyggdes på östra fasaden .