Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM ENSKEDE GÅRD 1:1 - husnr 99 Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMYS2007_000328_03

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1700 - 1800

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Enskede-Årsta församling
Stockholms stift
Enskede gårdsväg 5

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Lillstuga

Registrerade utan huvudgrupp - Bostadshus - Statarbostad

Folkrörelse och föreningsliv - Föreningslokal / klubbhus

Historik

Inventeringsår 2007

Historik
Ursprungligen var Enskede gård uppdelad i tre hemmen, Stora Enskede, Lilla Enskede och Bägersta. På 1700-talet bildades gården genom sammanslagning av de tre hemmanen. År 1781 inköptes gården av assessorn i Bergskollegiet Herman Odelberg. Hans sonson, godsägaren Axel Odelberg d.y. ärvde gården redan vid sin födelse, 1805 och tillträdde densamma innan han ännu blivit myndig. Hans långa ägotid präglades av en livlig byggnadsverksamhet och stora odlingsföretag, som gjorde gården till en av de bäst skötta och mest inkomstbringande i landet. Gården blev en mönstergård. Han införde växelbruk, som innebar att jorden fick vila viss...

Läs mer i eget fönster

År 1700 - 1800 Nybyggnad
Troligtvis från 1700-talet enligt Arkivet Torp och gårdar. Gårdens äldsta byggnad enligt tidigare inventering. Enligt äldre karta är byggnaden statarebostad.