Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM DROTTNINGHUSET 6 - husnr 1, DROTTNINGHUSET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
DROTTNINGHUSET (akt.)

1687 - 1689

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
S:t Johannes församling
Stockholms stift
Johannesgatan 16, Jutas backe 7

Hälso-, sjuk- och socialvård - Ålderdomshem

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Drottninghuset uppfördes 1687-1689 efter ritning av Mathias Spihler. Byggnaden, liksom stiftelsen, tillkom på initiativ av drottning Ulrika Eleonora d ä för att ge hem åt fattiga ålderstigna, men kom så småningom att reserveras för kvinnor av kategorin "Pauvres honteux". Den till huset hörande flygelbyggnaden härrör från 1735. Huvudbygganden, som utvändigt i huvudsak har kvar sin 1600-talskaraktär, har två våningar med slätputsade fasader indelade med lisener och ett högt sadeltak. Huset ombyggdes 1775 efter förslag av C F Adelcrantz, varvid bl a frontonerna och det nuvarande trapphuset tillkom. De gamla bodde i fyra öppna salar, tv...

Läs mer i eget fönster

År 1687 - 1689 Nybyggnad

Mathias Spieler (Arkitekt)

Mathias Spieler (Byggmästare)

År 1775 - 1775 Ändring - ombyggnad

Carl Fredrik Adelcrantz (Arkitekt)

År 1925 - 1925 Ändring - restaurering
1925 gjordes en genomgripande ombyggnad och restaurering genomfördes. Härvid uppdelades de stora salarna i smårum och samlingssal inreddes på vinden.

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1979 - 1979 Ändring - ombyggnad
Vid en ombyggnad 1979 lades småsummen ihop till pensionärsbostäder.