Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM DJURGÅRDEN 1:38 - husnr 6, GAMLA DOCKMÄSTARBOSTÄLLET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GAMLA TJÄRINSPEKTORSBOSTÄLLET (inakt.), GAMLA DOCKMÄSTARBOSTÄLLET (akt.)

1893 - 1893

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Oscars församling
Stockholms stift
Beckholmen 515A, Beckholmen 515B, Beckholmen 515C

Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Tjänstebostad

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Tjärinspektorsbostället är en tvåvånings träbyggnad som uppfördes 1893 på en äldre stengrund från 1600-talet.

KÄLLA: Förslag till utökning av och skyddsföreskrifter för det statliga byggnadsminnet Beckholmen, Södra Djurgården, Stockholms stad och län, Riksantikvarieämbetet, 2006-12-08. Beteckning 311-3207-2005

År 1893 - 1893 Nybyggnad
Byggnaden uppfördes 1893 på en äldre stengrund från 1600-talet.