Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM DJURGÅRDEN 1:1 - husnr 146, STORA SJÖTULLEN (TULLHUSET) Ny sökning Tillbaka till sökning

D202086

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
STORA SJÖTULLEN (TULLHUSET) (akt.)

1727 - 1729

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Oscars församling
Stockholms stift
Sjötullsbacken 22

Offentlig förvaltning - Tullhus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Tullhuset Stora sjötullen uppfördes 1727-29 efter ritningar av dåvarande stadsarkitekten Johan Eberhard Carlberg och ersatte ett tidigare tullhus av trä, som brunnit ner. Tullhuset fick ett karaktäristiskt utseende med sina stora senbarockgavlar.

Runt byggnaden finns staketstolpar i gjutjärn av okänd ålder. Dessa är idag till stor del dolda av den häck som omgärdar byggnaden. På gårdsplanen finns ett garage från 1900-talet. Invändigt finns i Tullhuset ursprunglig planlösning och ursprungliga snickerier till stor del bevarade i bottenvåningen och våningen en trappa. Byggnaden används idag som en bostad.

KÄLLA: Förslag till skyddsfö...

Läs mer i eget fönster

År 1727 - 1729 Nybyggnad
År 1900 - 1999 Ändring - ombyggnad

Johan Eberhard Carlberg (Arkitekt)