Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM BLACKEBERGS GÅRD 2 - husnr 2 Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMYS2005_000204_28

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1956 - 1972

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Bromma församling
Stockholms stift
Blackebergsbacken 47, Blackebergsbacken 39, Blackebergsbacken 43, Blackebergsbacken 35, Blackebergsbacken 41, Blackebergsbacken 37, Blackebergsbacken 45

Hälso-, sjuk- och socialvård - Sjukhusbyggnad

Hälso-, sjuk- och socialvård - Sjukhusbyggnad

År 1956 - 1972 Nybyggnad

Hermann Imhäuser (Arkitekt)

Stockholms stads sjukhusdirektion, Byggnadsavdelning (Byggherre)

År 1966 - 1970 Ändring - tillbyggnad
Tillbyggnad av större huskropp i söder och ombyggnad av befintlig byggnad. Stomme i betong och lättbetong, fasad med ädelputs, taktäckning med ärtsingel på membranisol.

Pütseps Arkitektkontor (Arkitektkontor)

År 2002 - 2004 Ändring - ombyggnad
Totalombyggnad. Rivning av tillbyggnaden från 1966 som låg i söder och lägre entrébyggnad mot norr. Även grindstugan nordöst på andra sidan vägen om sjukhuset rivs.

FRS arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Gatu- och Fastighetskontoret, Fastighetsförvaltningen (Byggherre)