Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM AKALLA 4:1 - husnr 58, AKALLA STORGÅRDEN Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMYS2007_000301_06.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
AKALLA STORGÅRDEN (akt.)

1680 - 1720

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Spånga-Kista församling
Stockholms stift
Akalla by 10

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Mangårdsbyggnad

Registrerade utan huvudgrupp - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Historik

Inventeringsår 2007

Folklivsforskaren Sigurd Erixon daterade byggnaden på wstilhistoriska grunder till att vara uppförd under 1600-talets första del eller 1700-talets början. Stilen är karolinsk barock. Byggnaden är sannolikt den näst äldsta bevarade i Spånga socken, efter kyrkan. Soldattorpet Bussenhus i Tensta och någon av de bevarade ekonomibyggnaderna på Järvagårdarna skulle dock kunna vara äldre.

Byggnaden är sällsynt välbevarad, även interiört. Från äldre fotografier går att utläsa att en takkupa på östra takfallet rivits under 1900-talet.

År 1680 - 1720 Nybyggnad
År 1974 - 1975 Ändring - ombyggnad
Nya stag, strävor och dragband i takkonstruktionen. ny vägg för WC, nya garderober och städskåp i hall.

Börje Ivegård (Arkitekt)

Carl-Olof Deurell (Arkitekt)

Göran Bergqvist (Arkitekt)

Karl Johanssons Byggnads AB (Byggmästare)

Stockholms fastighetskontor, Byggavdelningen, Arkitektbyrån (Arkitektkontor)