Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MÖLNDAL KÅLLERED 4:1 - husnr 1, KÅLLEREDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

UMFA53824.1149.16

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KÅLLEREDS KYRKA (akt.)

1100 - 1529

1100 - 1250

1740 - 1740

Västra Götaland
Mölndal
Västergötland
Kållered
Kållereds församling
Göteborgs stift
Norra Kyrkvägen 23

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

KÅLLEREDS KYRKA är byggd på medeltiden, sannolikt på 1100- eller 1200-talet. Den är belagd i skrift första gången 1421 ("i Koliarud" eller "Kolaridh"), men den ursprungligen romanska planlösningen pekar mot den tidigare delen av medeltiden.

Kyrkan genomgick en kraftig förändring på 1600-talet, då den byggdes om i sin östra del till ett tresidigt kor, och även nya större fönster togs upp. Detta kan ha skett 1625, då kyrkan blev "förbättrad och gjord ljusare", eller också 1696 då större arbeten skedde på kyrkan.

Hela inredningen bör ha förnyats under 1600-talet, även om inte a...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1529 Nybyggnad
En klockstapel uppförs
År 1100 - 1250 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kyrkan uppfördes
År 1625 - 1625 Ändring - ombyggnad
Kyrkan "förbättrades och gjord ljusare", vilket bör ha inneburit större fönster, men kan också ha varit då som koret byggdes om.
År 1663 - 1663 Fast inredning - altaruppsats

Hans Swant (Konstnär - Bildhuggare)

Nils Erichson (Konstnär - Dekormålare)

År 1665 - 1665 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol
År 1670 - 1680 Underhåll
Taket renoverades på 1670- och 1680-talen.
År 1672 - 1672 Ändring - ombyggnad, yttertak
Hela kyrktaket "ånyo gjort"
År 1675 - 1675 Nybyggnad - Vapenhus
År 1682 - 1682 Specifika inventarier - kyrkklocka
Omgjutning av storklockan

Hans (Göteborg) Ternant (Klockgjutare)

Matias (Göteborg) Börgeson Moor (Klockgjutare)

År 1686 - 1686 Underhåll - exteriör
Takreparation efter storm
År 1696 - 1696 Nybyggnad - Korparti
Om det inte redan skett 1625, så var det nu som det medeltida koret revs och ersattes med det nuvarande.
År 1696 - 1696 Ändring - ombyggnad
En större reparation (bl a nya fönster)
År 1710 - 1710 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol

Marcus Jäger (d y) (Konstnär - Bildhuggare)

År 1711 - 1711 Ändring
Altartavlan ändrades

Erik Eriksson Grijs (Konstnär - Dekormålare)

Nils Läse (Konstnär - Bildhuggare)

År 1713 - 1713 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målningsarbeten i interiören, såsom predikstol, läktarbarriären mm

Erik Eriksson Grijs (Konstnär - Dekormålare)

År 1715 - 1715 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Kyrkans innertak målades

Erik Eriksson Grijs (Konstnär - Dekormålare)

År 1726 - 1726 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan gjuten

Erik Näsman (Klockgjutare)

År 1726 - 1726 Ändring
Nummertavla tillverkad
År 1740 - 1740 Nybyggnad
Stigluckor
År 1779 - 1779 Nybyggnad - Gravkor
Baggeska gravkoret uppfördes
År 1795 - 1795 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv i koret
År 1836 - 1836 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgel byggd

Pehr Zacharias Strand (Orgelbyggare)

Erici/Unnderbäck: Orgelinventarium. 1988 (Arkiv)

År 1894 - 1894 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändig ommålning, bl a målades äldre måleri på predikstol, läktarbröstning. Figurerna på läktarbröstningen ommålade.

Alfred Berg (Konstnär - Dekormålare)

År 1905 - 1905 Fast inredning - orgel
Ny orgel ersatte den tidigare

Olof Hammarbergs orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1922 - 1922 Teknisk installation - el
Elektrifiering, med nya armaturer

Erik Friberger (Arkitekt)

År 1933 - 1933 Nybyggnad - Sakristia
Sakristian är sedan 1970-talet sammanbyggd med släkten Bagges gravkor från 1779

Gustaf Ljungman (Arkitekt)

År 1933 - 1933 Teknisk installation - värme
Centralvärme ersätter kamin
År 1933 - 1933 Ändring - restaurering
Genomgripande restaurering av kyrkan utom vapenhuset. Färgsättning återställd.

Gustaf Ljungman (Arkitekt)

År 1933 - 1933 Ändring - ombyggnad, interiör
Centralvärme ersätter kamin. Bänkar ombyggda (sitsar), trappa till predikstol ersatte prästbänk

Gustaf Ljungman (Arkitekt)

År 1933 - 1934 Konservatorsarbeten
Konservering av altartavla, predikstol, bänkdörrar, läktarbröstning mm samt takmålningar

Sven Gustafsson (Konservator)

År 1945 - 1945 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Nya skulpturer på predikstolen

Erling Valldeby (Konstnär - Bildhuggare)

År 1950 - 1950 Ändring - restaurering
Inre restaurering av vapenhuset. Omflyttningar i koret.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1956 - 1956 Teknisk installation - el
Förnyad elanläggning
År 1956 - 1956 Fast inredning - orgel
Restaurering av orgelverk, ommålning av orgelhus

Joël Mila (Konstnär)

År 1957 - 1957 Teknisk installation - värme
Oljepanna installerad
År 1961 - 1961 Ändring - ombyggnad, fönster
"Antikglas" i fönstren
År 1975 - 1976 Ändring - ombyggnad
Fullständig renovering. Ombyggnad av Bagges gravkor till sakristia, och sammanlänkande gång till gamla sakristian. Golvbjälklaget utbytt mot betongbjälklag, varvid ett äldre stengolv frilades och återanvändes i mittgång o kor, inre och yttre ommålning, putslagningar, taktegel, skorsten riven, isolering av innertak, ny panel på gavelspets. Träskadeinsektsanering.

Håkan Lindqvist (Arkitekt)

År 1975 - 1976 Teknisk installation
Evakueringsfläkt över läktaren. Elvärme med golvslingor och radiator bakom altaret
År 1975 - 1976 Konservatorsarbeten
Altartavla, tak, predikstol, läktarbröstning.

David Sundbaum (Konservator)

År 1991 - 1991 Underhåll - exteriör
Utvändiga reparationer kyrka och stigluckor.
År 1993 - 1993 Underhåll
Dränering vid vapenhuset
År 2004 - 2004 Underhåll
Reparation av golv i bänkkvarter pga fuktproblem. Utvändig dränering.

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)