Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MÖLNDAL KYRKAN 4 - husnr 1, FÄSSBERGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

UMFA53824.1207.29

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FÄSSBERGS KYRKA (akt.)

1886 - 1887

Västra Götaland
Mölndal
Västergötland
Mölndal
Fässbergs församling
Göteborgs stift
Tempelgatan 6

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Historik

Inventeringsår 1992

Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

FÄSSBERGS KYRKA är uppförd 1886-1887, efter ritningar av Adrian Petersson. Den ersatte då en medeltida föregångare, belägen på Fässbergs kyrkogård, och som revs 1896. Den nya kyrkan kom att byggas någon kilometer längre österut, på en ny kyrkplats, och anledningen till detta var att man ville ha kyrkan närmre bebyggelsen i Mölndals kvarnby, som under 1800-talet börjat växa sig stor. Kyrkan ligger också idag i de centrala delarna av Mölndal. Kyrkan döptes 1922 om till "Mölndals kyrka", men återfick 1972 sitt gamla sockennamn.

Kyrkan byggdes i nygotisk stil, med fasader av tegel....

Läs mer i eget fönster

År 1886 - 1887 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, arkivrum och torn

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1886 - 1887 Nybyggnad - Torn

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1886 - 1887 Nybyggnad - Sakristia

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1886 - 1887 Nybyggnad - Korparti

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1886 - 1887 Ändring - tillbyggnad
Arkivrum

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1890 - 1890 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Väggmålningar i koromgången.
År 1897 - 1897 Underhåll
Brister noterade i tak och väggar, reparation?

Almqvist 1950 (Arkiv)

År 1917 - 1918 Underhåll
Större renovering: Utvändiga fasadreparationer. Invändig omputsning pga fukt, samt ommålning.

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1917 - 1918 Ändring
I samband med kyrkans reparation utvidgades orgelläktaren, samt vidgades korets sidofönster neråt. Gamla kyrkans predikstol återinsatt.

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1917 - 1918 Teknisk installation - el
Kyrkan elektrifierades

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1919 - 1919 Fast inredning - läktare
Gamla kyrkans läktarbröstningar uppsatta

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1920 - 1920 Specifika inventarier - altartavla
Gamla kyrkans altaruppsats insatt.

Johan Nilsson (Konservator)

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1927 - 1927 Underhåll
Reparationer pga fuktproblem

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1947 - 1948 Underhåll
Stor renovering, med bl omtäckning av tornspiran, fasadreparationer, invändig fuktisolering av väggarna, invändig ommålning.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1947 - 1948 Ändring - ombyggnad, interiör
Stor renovering, med igensättning av ett korfönster, antikglas i alla fönster, innertaket klätt med skivor, sidoläktarna ombyggda och sänkta, nya dörrar under orgelläktaren, ombyggnad av bänkar, moderniserad belysning mm.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1956 - 1956 Konservatorsarbeten
Konservering av predikstolen.

David Sundbaum (Konservator)

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1959 - 1959 Ändring - ombyggnad, interiör
Biutrymmen inredda under västra sidoläktaren.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1966 - 1966 Specifika inventarier - dopfunt
Ny dopfunt.

Erik Sand (Konstnär - Skulptör)

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1972 - 1973 Ändring
Större renovering, med rum inbyggda under orgelläktaren (inbyggnad från 1959 riven), nya bänkar, korfönster återöppnat mm arbeten.

Claes Laurent (Arkitekt)

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1972 - 1973 Underhåll
Större renovering, med bl a fogningsarbeten på tornet, invändiga målningsarbeten.

Claes Laurent (Arkitekt)

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1973 - 1973 Specifika inventarier - kyrkklocka
Klocka från 1674 flyttad till Stensjökyrkan.

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1994 - 1994 Underhåll - exteriör
Omfogningsarbeten mm på tornet.

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1995 - 1995 Underhåll - interiör
Invändig ommålning mm.

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1995 - 1995 Konservatorsarbeten
Konservering av altaruppsats, predikstol, muralmålningar mm.

David Edvardsson (Konservator)

Leif Berg (Konservator)

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 2001 - 2001 Ändring - ombyggnad, interiör
Ny sakristia inbyggd under västra sidoläktaren.

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)