Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG NYA VARVET 726:43 - husnr 8, VITA GAVELN Ny sökning Tillbaka till sökning

19541_hus2_LR_20061101 007

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VITA GAVELN (akt.)

1753 - 1754

1753 - 1754

Västra Götaland
Göteborg
Västergötland
Göteborg
Älvsborgs församling
Göteborgs stift
Vita gavelns väg 10

Försvarsväsende - Förråd

Försvarsväsende - Tyghus

Rättsväsende - Fängelsebyggnad

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Byggnad 38 uppfördes 1753-54. Den tjänstgjorde från början som tyghus men var under en kortare tid mellan 1870- och 1880-talen kvinnofängelse. Kring sekelskiftet var här en konservfabrik inhyst. Byggnaden användes sedan av marinen som förrådslokal. Huset har genomgått restaureringar under 1900-talet. Huset är uppfört i vå våningar i rött tegel på murad stengrund. Fasaderna är kalkputsade och avfärgade i vitt. Taket är valmat och klätt med svart falsad plåt. Invändigt finns timrade våningsplan med trätrappor.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 1986-12-09, Dnr 11.392-4437-85.

Inventarieka...

Läs mer i eget fönster

År 1753 - 1754 Nybyggnad
År 1753 - 1754 Nybyggnad
År 1900 - 1999 Ändring - restaurering