Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG NORDSTADEN 19:1 - husnr 1, KRONHUSET Ny sökning Tillbaka till sökning

8210_LR_20080229 026

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
F.D. FORTIFIKATIONENS KONTORSHUS (inakt.), KV KRONHUSET POSTGATAN 4 (akt.), KRONHUSET (akt.)

1746 - 1746

1746 - 1746

1746 - 1746

Västra Götaland
Göteborg
Västergötland
Göteborg
Domkyrkoförsamlingen i Göteborg
Göteborgs stift
Postgatan 4

Försvarsväsende - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Rättsväsende - Kontor

Rättsväsende - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Efter 1930-talet har flera inre ändringar för kontor och föreningar gjorts. Vinden har inretts och förstugan med entrédörren mot Kronhusparken har satts igen.

Inventeringsår Ej registrerat

Byggnaden uppfördes 1746-48 som "Material-Instrumental och Contoirs Hus" för fortifikationen enligt ritning av arkitekten och stadsingenjören B W Carlberg. Nybyggnadsritningen visar att huset ursprungligen hade en förstuga med ingång från både gatan och gården. I övre våningen fanns ritsalar för officerare och volontärer och intill låg chefsrummet. Bottenvåningen hade två materialrum med dörrar direkt ut mot gården och interntrappor till två lika stora rum i övre våningen samt ett kassarum med valv. Under 1800-talets första hälft genomfördes ett par små planändringar och ett uthus av trä tillbyggdes mot öster längs Postgatan. Vid se...

Läs mer i eget fönster

År 1746 - 1746 Nybyggnad

Bengt Wilhelm Carlberg (Arkitekt)

Hus för hus i Göteborgs stadskärna. Göteborgs stadsbyggnadskontor/Göteborgs stadsmuseum. Kungälv 2003 (Arkiv)

År 1746 - 1746 Nybyggnad
År 1746 - 1746 Nybyggnad
År 1800 - 1850 Ändring - tillbyggnad
Tillbyggnad med uthus av trä mot öster

Hus för hus i Göteborgs stadskärna. Göteborgs stadsbyggnadskontor/Göteborgs stadsmuseum. Kungälv 2003 (Arkiv)

År 1866 - 1866 Ändring - ombyggnad, exteriör
Smedjan och artilleriets Corps de garde byggs samman genom en tillbyggnad längs Postgatan

Hus för hus i Göteborgs stadskärna. Göteborgs stadsbyggnadskontor/Göteborgs stadsmuseum. Kungälv 2003 (Arkiv)

År 1900 - 1900 Ändring - ombyggnad, exteriör
Byte av fönster och dörrar

Hus för hus i Göteborgs stadskärna. Göteborgs stadsbyggnadskontor/Göteborgs stadsmuseum. Kungälv 2003 (Arkiv)

År 1932 - 1932 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnad från bostäder till kontor

Hus för hus i Göteborgs stadskärna. Göteborgs stadsbyggnadskontor/Göteborgs stadsmuseum. Kungälv 2003 (Arkiv)