Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG NORDSTADEN 11:6 - husnr 1, CHRISTINÆ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KI SW 05/1605

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
CHRISTINÆ KYRKA (akt.)

1648 - 1648

1648 - 1648

Västra Götaland
Göteborg
Västergötland
Göteborg
Domkyrkoförsamlingen i Göteborg
Göteborgs stift
Köpmansgatan 5, Norra Hamngatan 16A

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1995

När Gustav II Adolf bestämde sig för att grunda staden Göteborg inspirerades han av de nya kanal- och fästningsstäderna på kontinenten. Detta gjorde att kungen år 1619 bjöd in såväl tyskar som holländare för att bygga Göteborg. År 1623 var antalet tyskar i Göteborg så många att de önskade en egen församling. Från början firades gudstjänsterna hos olika privatpersoner, men från år 1624 höll församlingen till i ett träkapell som flyttades från Nya Lödöse. Byggnaden stod på samma plats som den nuvarande kyrkan och tjänstgjorde i tio år.
År 1633 började den nuvarande kyrkan att byggas. Kyrkan byggdes i flera etapper och trots att den v...

Läs mer i eget fönster

År 1648 - 1648 Nybyggnad
År 1648 - 1648 Nybyggnad
År 1648 - 1648 Nybyggnad - Torn
År 1648 - 1648 Nybyggnad - Korparti
År 1669 - 1669 Brand
Storbrand som förstörde hela kyrkan förutom murverket.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1672 - 1672 Återinvigning
Långhuset var såpass klart att kyrkan kunde återinvigas.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1672 - 1672 Fast inredning - predikstol
Predikstolen skänktes till kyrkan av borgmästaren Heinrich Braunjohan. Den såldes senare och finns sedan slutet av 1700-talet i Lysekils kyrka.

Marcus Jäger (d ä) (Konstnär - Bildhuggare)

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1681 - 1681 Nybyggnad - Gravkor
Rutger von Aschebergs gravkor.
År 1699 - 1699 Nybyggnad - Torn
Kyrkans återuppbyggda torn stod färdigt efter branden 1669. Ny tornhuv.

Paul Ludvig Leyonsparre (Arkitekt)

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1746 - 1746 Brand
Kyrkan förstördes återigen i en våldsam stadsbrand. Murverket och tornkroppen stod kvar.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1747 - 1747 Specifika inventarier - kyrkklocka
Tre kyrkklockor inköptes.

Johan Daglieb (Klockgjutare)

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1748 - 1748 Återinvigning
Kyrkan var tillräckligt återställd för att återinvigas, dock saknades bl a en tornhuv.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1779 - 1783 Nybyggnad - Torn
Tornbyggnaden fullbordades efter branden 1746 och försågs med en kopparklädd tornhuv. Tornur, två tornklockor samt två pendyler installerades.

Carl Fredrik Adelcrantz (Arkitekt)

Maria Carowsky (Konstnär)

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1780 - 1788 Fast inredning - läktare
En ny, högre läktare uppfördes, där den nya orgeln placerades.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1788 - 1788 Fast inredning - orgel
Orgelfasaden framställdes av bildhuggaren Peter Sacco. Verket kan även ha byggts av Johan Everhardt d y.

Carl Wilhelm Carlberg (Arkitekt)

Johan Everhardt d ä (Orgelbyggare)

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1798 - 1798 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen tillverkas med en akvarell av Desprez som förlaga.

Louis Jean Desprez (Konstnär)

Mattias Wingmark (Konstnär - Skulptör)

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1798 - 1798 Fast inredning - predikstol
Predikstolen och prästestolen tillverkas.

Mattias Wingmark (Konstnär - Skulptör)

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1860 - 1870 Ändring - ombyggnad, interiör
Förmodligen genomfördes en renovering under denna period. Flera inventarier såldes, bl.a. hamnade två smidesgrindar (Severin Müller 1693) och dopfunten i Getinge församling (Halland). Dopfunten i Getinge kyrka är gjord av Marcus Jäger 1672.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1862 - 1864 Fast inredning - orgel
Orgelverket och den nuvarande nygotiska orgelfasaden invigdes 1864. Everhardts orgel från 1788 såldes till Stafsinge kyrka i Halland.

Marcussen & Søn Orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1879 - 1901 Fast inredning - glasmålning
Kyrkans totalt 13 glasmålade fönster tillkom 1879 (2 st, Petrus och Paulus), 1899 (5 i gravkoret) och 1901 (6 st). Blyglasmästaren C F Eberling har åtminstone tillverkat de äldsta.

Reinhold Callmander (Konstnär - Glaskonstnär)

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1884 - 1884 Ändring - ombyggnad, innertak
Innertaket reparerades och försågs med träpanel och kassettlister.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1892 - 1893 Specifika inventarier - tornur
Kyrkan fick ett nytt urverk

G.W. Linderoth (Urmakare)

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1896 - 1896 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning.

Boye & Thoresens Elektriska Aktiebolag (Firma)

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1903 - 1903 Ändring - ombyggnad, stomme
Brandmurar byggs på vinden och öppningen mellan bälgrummet och orgelläktaren muras igen.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1912 - 1912 Teknisk installation - värme
Centralvärme installeras.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1916 - 1923 Nybyggnad - Sakristia
Sakristian ritades 1916, stod klar 1923.

Yngve Rasmussen (Arkitekt)

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1918 - 1923 Ändring - ombyggnad
Kyrkan renoveras. Det läggs nytt koppartak på tornet och långskeppets norra sida, gravkoren under Christinæ kyrka täcks med ett cementgolv, ett nytt golv av kalksten och hyvlade bräder läggs in i kyrkorummet och i koret läggs ett marmorgolv samt ekparkett, kyrkan målas om invändigt, bänkarna moderniseras, orgelverket byggs om och klockringningen elektrifieras.

A Magnussons Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

ASEA Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget (Firma)

Bark & Warburg (Firma)

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1927 - 1927 Ändring - ombyggnad, interiör
Orgelläktarbarriären höjs.

Axel Forssén (Arkitekt)

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1935 - 1936 Teknisk installation - VA
En toalett installeras i källaren.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1939 - 1939 Underhåll - takomläggning
Ny kopparplåt på långhusets södra takfall.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1947 - 1947 Underhåll
Altaret, draperiet bakom predikstolen och nummertavlorna repareras.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1951 - 1951 Konservatorsarbeten
Renovering/konservarorsarbeten i det Aschebergska gravkoret. Inventarier som t.ex. vapensköldar konserverades. Gravkoret målades om.

T.W. Öhlén (Hantverkare - Målare)

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1955 - 1959 Ändring - restaurering
Inre ommålning med framtagen äldre färgsättning, tak och pelare samt reparationer av installationer och yttre ommålning av gravkoret.

Peter Celsing (Arkitekt)

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1961 - 1961 Specifika inventarier - kyrkklocka
En klockspelsanläggning installerades i tornet.

Bergholtz Klockgjuteri AB (Klockgjuteri)

Westerstrand & Söners Urfabrik, Töreboda (Urmakare)

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1962 - 1962 Underhåll
Fönstren restaureras. Nya dörrar av ek tillverkas till kyrkan.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1970 - 1970 Fast inredning - orgel, orgelverk
Ombyggnad av orgelverket

A Magnussons Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1978 - 1979 Fast inredning - glasmålning
Fönstermålningarna förstörs i samband med ett bombattentat mot rådhuset. De restaureras 1979.

Ringströms glasmästeri (Hantverkare)

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1985 - 1985 Underhåll - takomläggning
Ny kopparplåt på det övre södra takfallet.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1992 - 1992 Underhåll - exteriör
Tornets fasader renoveras.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1997 - 1997 Underhåll - exteriör
Utvändig renovering av det Aschebergska gravkoret.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1998 - 1998 Underhåll - takomläggning
Ny kopparplåt på det övre takfallet.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1999 - 2000 Ändring - restaurering
Stor restaurering inklusive ändringar. Byte av kopparplåt på torn och yttertak, tegellagning i tornet, putslagning på långskeppet, hel invändig renovering med putsarbeten och ommålning med ny färgsättning. Väggfasta bänkar samt främsta och bakersta bänkraderna togs bort. Fönster byggdes om. Interiör och inventarier behandlades av konservator. Ett pentry och en ny toalett inreddes i tornet. Nya installationer, bl.a. larm, högtalaranläggning och belysning. Vildvinet som täckt långhusets fasader togs ned.

DEFYRA Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

F O Peterson & Söner Byggnads AB (Entreprenör)

K-Konservator (Konservator)

Göteborgs stadsmuseum. (Arkiv)