Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG LORENSBERG 13:1 - husnr 1, RADHUS BJERKE 2 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
RADHUS BJERKE 2 (akt.), KONSTVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN (akt.)

1915 - 1916

Västra Götaland
Göteborg
Västergötland
Göteborg
Göteborgs Vasa församling
Göteborgs stift
Dicksonsgatan 2, Skyttegatan 3

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Småhus - Radhus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Gavelhuset i radhuslängan ritades av arkitekt Arvid Bjerke och huset inrymde så väl hans privatbostad som arkitekt- och ritkontor. Dicksonsgatan 2 inköptes av Göteborgs universitet 1952. Byggnaden har endast genomgått smärre förändringar vilka huvudsakligen handlar om utökat vatten och avlopp. På 1950-talet skedde en del förändringar i samband med att universitetet flyttade in i huset.

Byggnaden är uppförd i tre våningar med källare, underkällare samt vind och övervind. Huset har fl era vackra tidstypiska detaljer med mönstermurningar, burspråk och smidesdetaljer. I huset finns det en mängd välbevarade interiörer och ursprungliga d...

Läs mer i eget fönster

År 1915 - 1916 Nybyggnad

Arvid Bjerke (Arkitekt)