Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG INOM VALLGRAVEN 72:1 - husnr 1, STORA SALUHALLEN Ny sökning Tillbaka till sökning

4_Stora_Saluhallen_a_hu.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
STORA SALUHALLEN (akt.)

1888 - 1889

1889 - 1889

1889 - 1889

Västra Götaland
Göteborg
Västergötland
Göteborg
Domkyrkoförsamlingen i Göteborg
Göteborgs stift
Kungstorget 18, Kungstorget 15, Kungstorget 17, Kungstorget 16

Handel och bankväsende - Saluhall

Handel och bankväsende - Saluhall

Handel och bankväsende - Saluhall

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

2009-2012 har stora ändringar genomförts som närmast kan karakteriseras som renovering. I den östra tillbyggnaden från 1906 måste entréplanets inredning rivas p.g.a. att bjälklaget mot källarvåningen måste bytas ut och ett antal tekniska åtgärder göras i källarplanet. Golv, väggar och tak i Saluhallen får nya ytskikt.

Arbetet rymmer även inslag av bevarande. Där de gamla terrazzoplattorna finns kvar rengörs de och bevaras.

En påtaglig förändring genomförs exteriört. Nya, kraftiga ventilationshuvar sticker tydligt upp både i väster och i öster. Den västra fasaden mot Korsgatan genomgår den största förändringen. Nya utfacknings...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår Ej registrerat

År 1885 beslöt stadsfullmäktige i Göteborg att bygga en täckt saluhall på Kungstorget. Vid den tävling som anordnades segrade Victor Adlers förslag. I den slutliga utformningen deltog arkitekten Hans Hedlund och 1889 stod saluhallen klar. Vissa förändringar har sedan skett, den kanske mest omfattande 1906, då bl.a. de yttre öppna butikerna längs fasaden byggdes in i jugendstil.
Saluhallen är en av de få i sitt slag som finns kvar i landet. Den har i huvudsak kvar sitt ursprungliga utseende. Interiören är välbevarad. Takkonstruktionen i järn och glas är ett fint exempel på denna byggnadstyp från sent 1800-tal.

KÄLLA: Byggnadsminnen ...

Läs mer i eget fönster

År 1888 - 1889 Nybyggnad

Victor Adler (Arkitekt)

År 1889 - 1889 Nybyggnad

Hans Hedlund (Arkitekt)

Victor Adler (Arkitekt)

År 1889 - 1889 Nybyggnad
År 1906 - 1906 Ändring - ombyggnad
Vissa förändringar har sedan skett, den kanske mest omfattande 1906, då bl.a. de yttre öppna butikerna längs fasaden byggdes in i jugendstil.