Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG INOM VALLGRAVEN 16:14 - husnr 1, CHALMERSKA HUSET Ny sökning Tillbaka till sökning

7_Chalmerska_huset_a_hu.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
CHALMERSKA HUSET (akt.)

1805 - 1805

1805 - 1805

Västra Götaland
Göteborg
Västergötland
Göteborg
Domkyrkoförsamlingen i Göteborg
Göteborgs stift
Södra Hamngatan 11

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Chalmerska huset uppfördes 1805-07 som stadshus för direktören i Ostindiska kompaniet William Chalmers. Ritningarna uppgjordes av stadsarkitekten C.W. Carlberg. Fasaden mot Södra Hamngatan, av sten i tre våningar samt souterrängvåning, är putsad och avfärgad i en ljust gulbrun ton. Mittpartiet artikuleras av sex joniska halvkolonner. Till anläggningen hör även tre längor kring en gård. Gårdsfasaderna har teglet synligt. Huset användes som bostad fram till 1929, då det inköptes av Skandinaviska banken och delvis inreddes till kontor. År 1950 restaurerades mellanvåningen och 1974 inrättades en banklokal i bottenvåningen.
Chalmerska hu...

Läs mer i eget fönster

År 1805 - 1805 Nybyggnad
År 1805 - 1805 Nybyggnad

Carl Wilhelm Carlberg (Arkitekt)

År 1950 - 1950 Ändring - restaurering
År 1950 restaurerades mellanvåningen.