Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG HJÄLLBO 5:12 - husnr 1, HJÄLLBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KI SW 04/0901

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HJÄLLBO KYRKA (akt.)

1973 - 1973

1973 - 1973

1973 - 1973

1973 - Okänt

Västra Götaland
Göteborg
Västergötland
Angered
Angereds församling
Göteborgs stift
Bergsgårdsgärdet 79

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Kyrkan invigdes 1973. Kyrkan har sedan dess inte nämnvärt förändrats men 2004 finns planer på en mindre ombyggnad som syftar till att skapa kontorsrum i församlingsdelen av byggnaden och på så sätt frigöra pastorsexpeditionens byggnad för andra ändamål.

År 1973 - 1973 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, vapenhus och sakristia. Kyrkorum samt församlingslokaler grupperade kring en atriumgård.

John Snis (Arkitekt)

År 1973 - 1973 Nybyggnad - Sakristia

John Snis (Arkitekt)

År 1973 - 1973 Nybyggnad - Vapenhus

John Snis (Arkitekt)

År 1973 - 1973 Nybyggnad - Korparti

John Snis (Arkitekt)

År 1973 - 1973 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1973 - 1973 Nybyggnad
År 1973 - Okänt Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1977 - 1977 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Mariastaty utförd i trä av skulptören Hjalmar Ekberg.

ATA grå mapp (Arkiv)