Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG HAGA 4:2 - husnr 1, FLERBOSTADSHUS Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FLERBOSTADSHUS (akt.)

1899 - 1899

Västra Götaland
Göteborg
Västergötland
Göteborg
Göteborgs Haga församling
Göteborgs stift
Kaponjärgatan 2B, Kaponjärgatan 2D, Kaponjärgatan 2C

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Fastigheten gränsar i norr till f.d. Dicksonska Folkbibliotekets tomt. Ritningarna till bostadshuset, fastställda 1898, kompletterades 1899 avseende murar och smidesstaket med grindar. Byggnaden uppfördes i tre våningar, det nordvästra gavelpartiet nedtrappades dock som anpassning till den något lägre biblioteksbyggnaden till två våningar med en takterrass mot norr för lägenheten i den anslutande byggnadsdelens tredje våning.

Exteriören utformades enligt 1890-talets ideal med ett måleriskt formspråk genom medeltidsinspirerad mur- och detaljbehandling med kontrasterande material. Som fasadbeklädnad användes i sockeln grovhuggen gra...

Läs mer i eget fönster

År 1899 - 1899 Nybyggnad

Hans Hedlund (Arkitekt)

År 1982 - 1982 Ändring - ombyggnad
Ombyggnaden 1982 genomfördes med stor hänsyn till de kulturhistoriska värdena. De mönstermurade skorstenarna plåtkläddes men originalfönstren renoverades, vilket bidrar starkt till den autentiska prägeln. Trapphusens ursprungliga inredning med stuckatur, listverk, spegeldörrar, smidesräcken och golvbeläggning av cementplattor bibehölls liksom även vindens karaktär. Några lägenheter slogs samman men i flera andra blev planlösningen i stort oförändrad. Generellt bevarades spegeldörrar, taklister, skåpinredning m.m. där så var möjligt, dock revs skafferierna (ett byggdes om till dusch).