Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

OVANÅKER MATTSMYRAN 4:9 - husnr 1, MATTSMYRA KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

8851-1.TIF  (b)

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MATTSMYRA KAPELL (akt.), MATTSMYRA KAPELL (akt.)

1888 - 1888

1891 - 1891

Gävleborg
Ovanåker
Hälsingland
Voxna
Alfta-Ovanåkers församling
Uppsala stift
Mattsmyra 130

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Historik

Inventeringsår 2006

Då gudstjänstlokalen i skolhuset med tiden ansågs otillräcklig, började byborna diskutera frågan om att uppföra en ny separat kyrkobyggnad. Beslut fattades 1887 och arbetet utfördes så snabbt att kapellet kunde invigas redan året därpå. Ritningarna var upprättade av folkskoleinspektör Richard Norén, men Ferdinand Wahlström, dåvarande kyrkoherde i Voxna, tillhörde också de drivande bakom projektet. Byggnaden uppfördes i den för tiden populära götiska stilen, dvs nygotik, till såväl interiör som exteriör och den utmärkte sig för att vara mycket enhetlig i sin utformning. Det nya kapellet fick emellertid en kort historia då det brann n...

Läs mer i eget fönster

År 1888 - 1888 Nybyggnad
Kapellet ritas av folkskoleinspektören Richard Norén. Byggnaden som uppförs är en rektangulär träbyggnad med bakomliggande sakristia i nygotisk stil. Kapellet får 12 fönster i spetsbågestil samt rosfönster i öster och väster med glasmålningar tillverkade av Heinersdorff i Berlin. Inredningen utförs genomgående i nygotisk stil och blir således mycket enhetlig. Altarets kors skulpteras av bildhuggaren Dyfverman. Byggnaden förses med fasad av stående och liggande träpanel samt ett brant sadeltak som täcks med spån. Mitt på taket placeras en takryttare. Nordväst om kyrkobyggnaden uppförs en klockstapel i samma stil som kyrkan. Kyrkklockan gjuts hos Joh. A. Beckman & Co. i Stockholm.

Carl Johan Dyfverman (Konstnär - Bildhuggare)

Heinersdorff (Konstnär - Glaskonstnär)

Joh. A. Beckman & Co (Klockgjuteri)

Richard Norén (Arkitekt)

År 1890 - 1890 Brand
Kapellet brinner ned under natten mot juldagen. Orsaken är en spricka i muren kring sakristians kaminrör. Klockstapeln undgår emellertid branden.
År 1891 - 1891 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och sakristia

Richard Norén (Arkitekt)

År 1891 - 1891 Nybyggnad - Sakristia

Richard Norén (Arkitekt)

År 1891 - 1891 Nybyggnad - Korparti

Richard Norén (Arkitekt)

År 1891 - 1891 Återinvigning
Kapellet återuppförs och inreds i stort sett som en kopia av det tidigare och invigs den 20 december 1891. Interiören brunbetsas och kyrkan utrustas med ett orgelharmonium.
År 1917 - 1919 Teknisk installation - värme
Ny kamin installeras i den sydvästra delen av kyrksalen. Rökgången som tidigare låg i rör på taket läggs i en ny skorsten som går genom taket på samma plats.
År 1922 - 1922 Ändring
Patronatsrätten, dvs brukets äganderätt till kyrkorna inom Voxna församling upphör, vilket medför att en diskussion om äganderätten till kapellet och kyrkogården startar.
År 1922 - 1923 Ändring - ombyggnad, yttertak
Kapellets takbeklädnad byts från tjärpapp till tvåkupigt tegel.
År 1924 - 1924 Ändring
Ljusne-Woxna aktiebolag avstår äganderätten för Mattsmyra kapell och kyrkogård till Voxna församling.
År 1936 - 1936 Fast inredning - bänkinredning
Församlingen får tillstånd att bredda mittgången i kapellet genom att förkorta bänkarna ca 20 cm mot gången.
År 1937 - 1937 Ändring - ombyggnad, interiör
Orgeln på läktaren flyttas bakåt mot ytterväggen för att bereda mer plats. Huvudingångens dörrar breddas genom påskarvning av befintliga dörrar.
År 1957 - 1957 Teknisk installation - el
Elektrisk värme och belysning installeras i kapellet. Två höga lyktstolpar av trä sätts upp utanför huvudingången.
År 1970 - 1970 Fast inredning - orgel
Den gamla orgeln byts ut mot en Malmsjö elorgel. Den gamla orgelfasaden behålls.
År 1980 - 1989 Ändring - ombyggnad, yttertak
Kapellet får ny taktäckning i form av rödbrunt tegelprofilerat plåttak med sandad yta.
År 1996 - 1996 Teknisk installation - värme
Installation av bänkvärme i samtliga bänkar samt värmeplattpor under mattan vid altare, piano samt i predikstol. Oljefyllda radiatorer monteras på altaruppsatsens baksida samt i sakristian. Ny elcentral i sakristian och nya spotlights under läktare och vid organistens plats.
År 2001 - 2001 Konservatorsarbeten
Konservator Per Mattsson, Gävle, utför konserveringsåtgärder på korfönster, altaruppsats och predikstolstak.

Per Mattson (Konservator)

År 2003 - 2003 Underhåll - exteriör
Kapellet och klockstapeln målas om utvändigt. Samtliga takdekorationer har svåra rötskador varför de byts ut mot nya takdekorationer som tillverkats med utgångspunkt från de tidigare. Ny trappa lika befintlig framför huvudentré och ny enkel handikappramp i trä. Svåra myrangrepp på klockstapeln åtgärdas och byts mot friskt virke lika befintligt.