Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VADSTENA HELGEANDSGÅRDEN 4 - husnr 1, HELGEANDSGÅRDEN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HELGEANDSGÅRDEN (akt.)

1400 - 1920

Östergötland
Vadstena
Östergötland
Vadstena
Vadstena församling
Linköpings stift
Storgatan 18A, Storgatan 18D, Storgatan 18B, Helgeandsgatan 15, Storgatan 18C

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Helgeandsgården består av ett vidlyftigt tvåvånings byggnadskomplex, dels av sten och tegel, dels av timmer och resvirke. Den äldsta delen utgörs av resterna av stadens medeltida helgeandshus, möjligen färdigt 1413. Vidare ingår ytterligare två senmedeltida byggnader samt ett flertal senare tillbyggnader, den yngsta från omkring 1920. Den enhetliga, vitkalkade putsfasaden mot Storgatan tillkom 1868. Taken är täckta dels med plåt, dels med tegel. Mot gatan finns två ingångar med gustavianska pardörrar; över en av dem sitter en kalkstensplatta med ätterna Ribbings och Bondes vapen samt årtalet 1622.
Vid en brand 1985 förstördes hela t...

Läs mer i eget fönster

År 1400 - 1920 Nybyggnad