Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÅTVIDABERG ÅTVIDABERG 6:6 - husnr 1, STORA KYRKAN (ÅTVIDS NYA KYRKA) Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
STORA KYRKAN (ÅTVIDS NYA KYRKA) (akt.)

1880 - 1884

1880 - 1884

Östergötland
Åtvidaberg
Östergötland
Åtvid
Åtvids församling
Linköpings stift
Slevringevägen 5C

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1992

Historiken kompletterad vid inventeringen 2004:

ÅTVIDS STORA KYRKA: Diskussionerna om att uppföra en ny rymligare kyrka var i full gång i mitten av 1800-talet. Patronatssystemt hade vid den här tiden spelat ut sin roll i Östergötland. Endast tre kyrkor som uppfördes efter 1860 lydde under jus patronatus, nämligen Trehörna, Blåvik och Åtvid. Störst inflytande över det nya kyrkobygget hade baron Adelswärd i Åtvidaberg. Erik Seth Adelswärd på baroniet Adelsnäs hade samarbetat med arkitekten Fredrik Wilhelm Scholander vid uppförandet av den nya kyrkan i Gärdserum. Nu fick Scholander i uppdrag att rita en ny kyrka för Åtvid. Under 1850-...

Läs mer i eget fönster

År 1812 - 1812 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla målad av konstnären Pehr Hörberg. Beställd av familjen Adelswärd och avsedd som altarprydnad i en då diskuterad nybyggnad.

Pehr Hörberg (Konstnär)

År 1880 - 1884 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, torn, sakristia och två vapenhus

Adolf Emil Melander (Arkitekt)

År 1880 - 1884 Nybyggnad - Torn

Adolf Emil Melander (Arkitekt)

År 1880 - 1884 Nybyggnad - Sakristia

Adolf Emil Melander (Arkitekt)

År 1880 - 1884 Nybyggnad - Vapenhus
Två vapenhus

Adolf Emil Melander (Arkitekt)

År 1880 - 1884 Nybyggnad - Korparti

Adolf Emil Melander (Arkitekt)

År 1880 - 1884 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverk byggd av Åkerman & Lund.

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1880 - 1884 Fast inredning - altare
Altare, altaruppsats, predikstol, orgelfasad och dopfunt utförda efter ritningar av arkitekt Gustaf Petterson. De tre första utförda av ek av bildhuggare L O Mellin, Stockholm

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

L O Mellin (Konstnär - Bildhuggare)

År 1880 - 1884 Fast inredning - altaruppsats
Altare, altaruppsats, predikstol, orgelfasad och dopfunt utförda efter ritningar av arkitekt Gustaf Petterson. De tre första utförda av ek av bildhuggare L O Mellin, Stockholm .

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

L O Mellin (Konstnär - Bildhuggare)

År 1880 - 1884 Fast inredning - predikstol
Altare, altaruppsats, predikstol, orgelfasad och dopfunt utförda efter ritningar av arkitekt Gustaf Petterson. De tre första utförda av ek av bildhuggare L O Mellin, Stockholm.

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

L O Mellin (Konstnär - Bildhuggare)

År 1880 - 1884 Specifika inventarier - dopfunt
Altare, altaruppsats, predikstol, orgelfasad och dopfunt utförda efter ritningar av arkitekt Gustaf Petterson.

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

År 1880 - 1884 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Altare, altaruppsats, predikstol, orgelfasad och dopfunt utförda efter ritningar av arkitekt Gustaf Petterson.

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

År 1880 - 1884 Ändring
Två gravhällar, Mannerskölds och Hanes, flyttades från gamla kyrkans kor till sin nuvarande placering i vapenhuset.
År 1880 - 1884 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1885 - 1885 Invigning
Invigning den 28 juni av biskop C A Cornelius.
År 1928 - 1929 Underhåll - interiör
Ny färgsättning på bänkar och altarring. Altarskranket "renlutas från ekfärgen". Väggarna målades med kalkfärg i kallgrön ton. Ändring av nummertavlor. Utvidgning av läktaren. Arkitekt Anders Fredrik (Figge) Wetterqvist.

Fredrik Wetterqvist (Arkitekt)

År 1931 - 1931 Fast inredning - altaruppsats
Altarprydnaden försågs med målningar av Carin Adelswärd.

Carin Adelswärd (Konstnär)

År 1950 - 1959 Ändring - ombyggnad, interiör
Nytt vindfång till sakristian. Sannolikt arkitekt Erik Lundberg.

Erik Lundberg (Arkitekt)

År 1953 - 1953 Ändring - ombyggnad, exteriör
Skadade tegelpartier på tornet försågs med kopparplåt.
År 1974 - 1974 Fast inredning - orgel
Orgeln tillbyggdes av Frederiksborgs orgelbyggeri.

Fredriksborgs orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

År 1979 - 1979 Fast inredning - bänkinredning
Färgborttagning av färgen på bänkarna samt ommålning.
År 2001 - 2001 Fast inredning - altarring
Altarringen byggdes om för att möjliggöra en friare användning av kyrkorummet.