Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

YDRE BONA 1:6 - husnr 1, SVINHULTS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SVINHULTS KYRKA (akt.)

1872 - 1876

Östergötland
Ydre
Östergötland
Svinhult
Sund-Svinhults församling
Linköpings stift
Svinhult kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1992

Historiken kompletterad vid inventeringen 2006:

Den medeltida kyrkan var belägen ca 175 m sydväst om den nuvarande kyrkan. Den var uppförd av timmer under 1200-talet. Dess ursprungliga utformning är inte känd men sannolikt hade den en salsformad plan. Kyrkans utseende före rivningen 1876 är känd tack vare att
kulturhistorikern Nils Månsson Mandelgren besökte kyrkan och avbildade den 1847. Enligt honom var innertaket dekorerat med medaljongmålningar av samma typ som kalkmålningarna från 1400-talet i Risinge kyrka. Han uppger även att det 1762 uppgavs att kyrkan då var 500 år gammal. I den riksomfattande inventeringen av kyrkliga inv...

Läs mer i eget fönster

År 1872 - 1876 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn.

J Granquist (Arkitekt)

J P Sundqvist (Byggmästare)