Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SÖDERKÖPING TUNNBINDAREN 3 - husnr 1, DROTHEMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Drothems kyrka, 37

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
DROTHEMS KYRKA (akt.)

1300 - 1329

1300 - 1325

1700 - 1780

Östergötland
Söderköping
Östergötland
Söderköping
Söderköping S:t Anna församling
Linköpings stift
Drothems kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Historik

Inventeringsår 1997

Historiken kompletterad vid inventeringen 2006:

Kyrkobyggnaden
Av Söderköpings tre medeltida församlingskyrkor finns två bevarade - S:t Laurentii samt Drothem, båda med ursprung i 1200-talet. Drothem som är landsförsamlingens kyrka är till skillnad från stadens tegelkyrka byggd i gråsten och kallades talande nog Bondekyrkan. Drothems kyrka omtalas i handlingar första gången 1307. Den var helgad åt S:t Drotten och kallades under medeltiden S:ta Trinitatis eller Trefaldighetskyrkan. På kyrkans gavlar finns blinderingar i trepassform vilket säkerligen anspelar på dess namn eftersom trepasset sedan gammalt är en bild för den Heliga Tre...

Läs mer i eget fönster

År 1000 - 1200 Fast inredning - altare
Fast inredning - altare av sten.
År 1200 - 1299 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av kalksten som åter togs i bruk 1949 med en nytillverkad fot av kalksten.
År 1270 - 1299 Nybyggnad - Sakristia
År 1270 - 1299 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia av tegel, ev uppförd som fristående kapell med mittpelare uppbärande fyra valv i likhet med S:t Laurentii kyrka.

Kjellgren, Per Drothems kyrka Delden, Michael, Drothems kyrka (Arkiv)

År 1300 - 1329 Nybyggnad
Västra gaveln och sakristian återuppförda efter branden, kyrkan välvdes till en treskeppig hallkyrka, sakristians murade valv tillkom och tvärmuren mellan kor och långhus uppfördes som stöd för de inåtlutande långhusmurarna. Strävpelarna vid sakristians nordvägg och vid kyrkans sydöstra hörn tillkom troligen också.
År 1300 - 1329 Nybyggnad - Korparti
År 1300 - 1325 Nybyggnad
Rektangulärt långhus av gråsten med rakt avslutat kor. Lades i anslutning till kapellet som fick funktionen av sakristia. Plant brädtak sannolikt uppburet av två rader träpelare. Försedd med västportal samt två portaler i söder. Strävpelare i nordväst tillhör denna period. Uppförd som landsförsamlingens kyrka S:t Drotten eller Trefaldighetskyrkan.

Delden, Michael, Drothems kyrka (Arkiv)

År 1385 - 1429 Ändring - ombyggnad
Kyrkan ombyggd efter en brand (stadbrand 1385 eller kyrkobrand 1418) och välvd i tre skepp.
År 1385 - 1399 Brand - delvis förstörd
Brand - delvis förstörd.

Delden, Michael, Drothems kyrka (Arkiv)

År 1385 - 1429 Ändring - ombyggnad, interiör
Västra gaveln och sakristian återuppförda efter branden, kyrkan välvdes till en treskeppig hallkyrka, sakristians murade valv tillkom och tvärmuren mellan kor och långhus uppfördes som stöd för de inåtlutande långhusmurarna. Strävpelarna vid sakristians nordvägg och vid kyrkans sydöstra hörn tillkom troligen också.

Delden, Michael, Drothems kyrka (Arkiv)

År 1400 - 1499 Ändring - ombyggnad
Murade trappstegsgavlar.
År 1500 - 1599 Fast inredning - predikstol
Predikstol. Ljudtaket finns bevarat på kyrkstallets vind.
År 1512 - 1512 Specifika inventarier - altarskåp
Atarskåp som enligt en medeltida skrift på högtyska är tillverkad av en viss Vlögel.

Vlögel (Konstnär - Bildhuggare)

Kjellgren, Per, Drothems kyrka Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetet (Arkiv)

År 1586 - 1586 Ändring
Återuppbyggnad av den skadade kyrkan med hjälp av pengar från Johan III samt kollekter från hela landet. Kyrkan som troligen stått utan tak i flera år försågs sannolikt vid denna reparation med nya valv och nytt tak med takryttare.
År 1601 - 1601 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklocka. Dateringen är osäker.
År 1623 - 1623 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklocka.
År 1700 - 1780 Nybyggnad
Klockstapel tillkom.
År 1700 - 1799 Ändring - ombyggnad
Fönstren förstoras.
År 1704 - 1704 Fast inredning - predikstol
Predikstol med ljudtak tillverkad av Anders Wats.

Anders Wats (Hantverkare - Snickare)

Kjellgren, Per, Drothems kyrka (Arkiv)

År 1750 - 1759 Ändring
Taket belades med tegel som senare ersattes av spån, obekant när.

Kjellgren, Per, Drothems kyrka (Arkiv)

År 1752 - 1752 Ändring
Omgjutning av storklockan från 1623. Klockgjutare Magnus Hultman, Stockholm.

Magnus Hultman (Klockgjutare)

År 1760 - 1760 Ändring - ombyggnad
Nedtagning av takryttare. Byggmästare Gabriel Bragner.

Gabriel Bragner (Byggmästare)

Cnattingius, Bengt, Drothems kyrka, 1974 Kjellgren, Per, Drothems kyrka (Arkiv)

År 1762 - 1762 Underhåll - interiör
Målningsarbete, interiör, vitkalkning.
År 1771 - 1771 Underhåll - exteriör
Putsning och vitkalkning av exteriören.
År 1788 - 1788 Ändring - ombyggnad
Klockstapeln försågs med sin nuvarande kvadratiska huv.
År 1800 - 1860 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla från Hospitalskyrkan.
År 1811 - 1811 Ändring
Upptagning av fönster ovan västportalen.
År 1812 - 1812 Fast inredning - orgel
Orgel tillverkad av instrumentmakare L P Lorin, Linköping.

Lorentz P Lorin (Orgelbyggare)

År 1844 - 1844 Ändring - restaurering
Restaurering.
År 1877 - 1877 Fast inredning - orgel
Orgel tillverkad av Setterquist & Son i Örebro.

Setterquist & Son Orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

År 1890 - 1899 Ändring
Takspånet ersattes av skifferplattor.
År 1896 - 1896 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad fönsterbågar av gjutjärn, blyspröjsade delvis färgade fönsterrutor, nya dörrar, ny öppen bänkinredning. Renovering av klockstapeln. Arkitekt Gustaf Pettersson.

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

År 1909 - 1909 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan och storklockan gjutna av KG Bergholtz klockgjuteri i Stockholm, troligen en omgjutning av förra storklockan från 1623 samt lillklockan från 1601.

Kristian (K G) Bergholtz (Klockgjutare)

År 1923 - 1923 Teknisk installation - värme
Centralvärme inmonterades med pannrum under sakristian.
År 1936 - 1936 Ändring - restaurering, interiör
Restaurering, interiör, vitkalkning av väggar.
År 1949 - 1949 Specifika inventarier - dopfunt
Nytillverkad dopfuntsfot ritad av arkitekt Erik Fant till den medeltida kalkstenscuppan.

Erik Fant (Arkitekt)

År 1953 - 1953 Specifika inventarier - altarskåp
Ny predella till altarskåpet.
År 1954 - 1954 Ändring
Grundförstärkning vid östra gaveln, delar av kyrkans rustbädd påträffades. Renovering av skiffertaket, ommålning av klockstapeln.

tergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1957 - 1957 Ändring
Orgeln från 1877 flyttades bakåt och ombyggdes av Åkerman & Lunds orgelfabrik AB, Solna. Insättande av nya innanfönster.

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

tergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1970 - 1980 Byggnadsarkeologisk undersökning
Murverksdokumentation, undersökning av golvnivåer samt kistrester daterade till tidigt 1100-tal under dessa, fragmentariskt kalkmåleri framkom bl a kring altare och predikstol men överputsades efter dokumentation. Rester av vad som troligen har varit ett Mariaaltare påträffades vid triumfbågens norra sida, i valvkappan mellan kor och långhus framkom en öppning genom vilken man tros ha kunnat ringa i den rivna takryttarens klocka. Arkeolog Michael Delden, Östergötlands länsmuseum.

Kjellgren, Per, Drothems kyrka Delden, Michael, Drothems kyrka Östergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1979 - 1980 Ändring - restaurering, exteriör
Grundförstärkning, spritputsen ersattes av slätputs, under spritputsen påträffades två skikt i skära nyanser. Nytt värmesystem med varmluftskanaler under jorden, omläggning av sakristians tak, ett av sakristians fönster omgjordes till dörröppning, östgavelns fönster förminskades. Interiör: läktarunderbyggnad, ny altarskiva av kalksten, framflyttning av altarring, nytt golv av kalksten, borttagning av bänkrader, Arkitekt Torsten Leon Nilsson, byggnadsingenjör Ture Jangvik, K-Konsult.

Torsten Leon Nilsson (Arkitekt)

Ture Jangvik (Arkitekt)

Delden, Michael, Drothems kyrka Östergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1992 - 1992 Fast inredning - orgel
Inköp av kororgel tillverkad 1977 av Åkerman och Lund för Engelska kyrkan i Stockholm

Åkerman och Lund (Orgelbyggeri)

tergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1995 - 2005 Ändring
Isolering av vinden med lösull