Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SÖDERKÖPING RYDS KLOCKARGÅRD 2:1 - husnr 1, ÖSTRA RYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Östra Ryds kyrka, 89

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖSTRA RYDS KYRKA (akt.)

1100 - 1529

1100 - 1529

1749 - 1749

1935 - 1935

Östergötland
Söderköping
Östergötland
Östra Ryd
Östra Ryds församling
Linköpings stift
Östra Ryds kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1997

Historiken kompletterad vid inventeringen 2005:

KYRKOBYGGNADEN
En kyrka omtalas första gången 1297 då det fanns en kyrkoherde i socknen, men om det rör sig om den nuvarande kyrkan är ovisst då dess äldre byggnadshistoria är mycket osäker. Det finns en tradition som gör gällande att en träkyrka uppfördes i äldre tider i Östra Ryd. Enligt Carl Fredrik Broccman var den förlagd till Vibys ägor c:a en km norr om kyrkan där en stengrund fanns synlig på 1700-talet, uppgifter som dock aldrig har blivit vederlagda . Den nuvarande kyrkan är byggd av gråsten som en salkyrka, en rektangulär kyrka som inom sina murar rymmer både församlingsdel ...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1529 Nybyggnad
Sakristia på norra sidan. Eventuellt tillkom samtidigt en ingång på den motsatta södra sidan.
År 1100 - 1529 Nybyggnad - Korparti
År 1100 - 1529 Nybyggnad
Kyrka av sten utan torn, ingång på södra långsidan.
År 1300 - 1399 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av gotländsk kalksten av typen gotisk paradisfunt.
År 1300 - 1523 Valvslagning
Valvslagning, varvid kyrkan avdelades i två skepp med en bärande rad av mittpelare.

Palm, Historia kring en kyrka, 1987 Östergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1500 - 1599 Nybyggnad - Sakristia
År 1500 - 1599 Nybyggnad - Sakristia

Palm, Historia kring en kyrka, 1987 (Arkiv)

År 1683 - 1683 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av mässing tillverkad vid Gusums bruk.

tergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1690 - 1697 Fast inredning - läktare
Enligt Thede Palm tillkom läktarbarriärens målningar föreställande evangelisterna, apostlarna och profeterna, uppgifter om 1782 och 1800-talet som tillkomstår förekommer också.
År 1712 - 1712 Ändring
Bänkinredningen utökades.
År 1723 - 1723 Underhåll - målningsarbete
Målningsarbete interiör, väggarna vitkalkades. Troligen försvann kalkmåleriet från 1500-talet av vilket fragment påträffades vid renoveringen 1976.
År 1723 - 1723 Ändring - ombyggnad
Läktaren utökades.
År 1724 - 1724 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan gjuten av Gerhard Meyer, Stockholm.

Gerhard Meyer (Klockgjutare)

År 1739 - 1739 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan omgjuten, malm från den medeltida klockan ingår.

Palm, Historia kring en kyrka, 1987 (Arkiv)

År 1749 - 1749 Nybyggnad
Ny klockstapel byggd av Peter Frimodig.

Petter Frimodig (Byggmästare)

År 1760 - 1760 Fast inredning - altarring
Altarring.

tergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1761 - 1761 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats skänktes av Anders Rålamb på Björkvik troligen målad av konstnären David Swartz.

Antikvarisk-topografiskt arkiv, Riksantikvarieämbetet Östergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1775 - 1776 Nybyggnad - Torn

Måns Månsson Lindgren (Hantverkare - Murare)

År 1775 - 1776 Ändring - ombyggnad
Rivning av mittpelarna och de medeltida valven som ersattes av trätunnvalv, nytt brutet tak med röd spånbeklädnad. Nya höga stickbågiga fönsteröppningar och nya ytterdörrar. Predikstolen som tidigare varit placerad vid den främsta pelaren flyttades till den norra sidan med ingång från sakristian med trappa i muren.

Östergötlands länsmuseums topografiska arkiv, Antikvarisk-topografiskt arkiv (Arkiv)

År 1775 - 1776 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning av sockensnickaren Peter Berggren.

Peter Berggren (Hantverkare - Snickare)

År 1775 - 1776 Fast inredning - läktare
Ny läktare av sockensnickaren Peter Berggren.

Peter Berggren (Hantverkare - Snickare)

År 1775 - 1776 Nybyggnad - Torn
Torn med huv och lanternin. Bottenvåningen utgjorde ett utvidgat kyrkorum genom att en stor öppning togs upp i väggen mellan torn och långhus, de övre våningarna nåddes via en utvändig inklädd trätrappa. Stiftsmurmästare Måns Månsson, Linköping, stiftsbyggmästare Petter Andersson, Linköping.

Måns Månsson (Hantverkare - Murare)

Petter Andersson (Byggmästare)

Palm, Historia kring en kyrka, 1987 Östergötlands länsmuseums topografiska arkiv Antikvarisk-topografiskt arkiv, Riksantikvarieämbetet (Arkiv)

År 1775 - 1776 Nybyggnad - Vapenhus
Ett vapenhus av trä tillbyggdes troligen vid västingången.
År 1776 - 1799 Fast inredning - predikstol
Predikstol av Carl Fredrik Beurling målad i svart och guld.

Carl Fredrik Beurling (Konstnär - Bildhuggare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1777 - 1777 Invigning
Invigning av kyrkan.
År 1777 - 1777 Fast inredning - orgel
Orgel av orgelbyggare Lars Strömblad från Ödeshög. Ersatte en orgel från 1600-talet.

Lars Strömblad (Orgelbyggare)

tergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1782 - 1782 Arkitekturbunden utsmyckning
Arkitekturbunden utsmyckning, enligt en inskrift tillkom läktarbarriärens målningar föreställande evangelisterna, apostlarna och profeterna utfört av målarmästare Jacob David Bauman, Söderköping. Det finns även uppgifter om 1690-tal och 1800-tal som tillkomstår.

Jacob David Bauman (Hantverkare - Målare)

År 1788 - 1788 Ändring
Orgeln ombyggd av orgelbyggare Pehr Schiörlin.

Pehr Schiörlin (Orgelbyggare)

År 1810 - 1810 Underhåll
Orgeln reparerades av orgelbyggare H Everhardt jr, Stockholm.

H Everhardt jr (Orgelbyggare)

År 1818 - 1818 Ändring - ombyggnad
Tillkomst av fönster i koret.

tergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1830 - 1830 Underhåll
Orgeln reparerades av orgelbyggare Nils Hallström, Linköping.

Hallström (Orgelbyggare)

År 1850 - 1850 Ändring - ombyggnad, interiör
Utjämning av det sluttande golvet, troligen även höjning av altaret.
År 1851 - 1851 Fast inredning - altarring
Ny altarring.
År 1851 - 1851 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla med motivet "Jesusbarnets frambärande" målad av Gustaf Adolf Engman. Ramverket utfördes av spegelmakare Åberg från Norrköping.

Gustaf Adolf Engman (Konstnär)

tergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1860 - 1864 Ändring - ombyggnad
Troligen var det vid denna ombyggnad interiören målades, orgelläktare, altaruppsats och predikstol vitmålades, dörrar målade i ekimitation

tergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1866 - 1866 Underhåll
Orgeln reparerades av orgelbyggare A P Kullbom.

Anders Petter Kullbom (Orgelbyggare)

År 1894 - 1894 Underhåll
Orgeln reparerades av orgelbyggare G Lundqvist, Linköping.

Gustaf Lundqvist (Orgelbyggare)

År 1908 - 1908 Ändring - ombyggnad, interiör
Tornets bottenvåning ordnades till vapenhus och avskiljdes från kyrkorummet av en putsad vägg. Arkitekt Sven Torgersrud.

Sven Torgersrud (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1908 - 1908 Underhåll
Orgeln reparerades av orgelbyggare E Gustafsson, Bankeberg.

E Gustafsson (Orgelbyggare)

År 1924 - 1924 Ändring - ombyggnad
Exteriör och interiör ombyggnad, bl a avlägsnades tornets utvändiga trapphus i trä samt vapenhuset i trä framför västingången. Vapenhusets trägolv ersattes av kalkstensgolv. Ny uppgång till tornet via läktaren. Arkitekt M Wernstedt.

Melchior Wernstedt (Arkitekt)

År 1926 - 1926 Underhåll
Orgeln reparerades av orgelfirman Åkerman & Lund, Sundbyberg.

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1928 - 1928 Ändring - restaurering, interiör
Färgsättning av bänkar, läktarbarriär mm efter förebild av magasinerade delar av bänkinredningen. Nya innanfönster. Konserveringsåtgärder. Äldre gravhällar på kyrkogården placerades i vapenhuset som även belades med kalkstensgolv. Skåpsinredning i sakristian. Insättande av kaminer. Arkitekt K Martin Westerberg.

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

År 1935 - 1935 Nybyggnad
Arkitekt Claes Eriksson, Katrineholm.

Claes Eriksson (Arkitekt)

År 1939 - 1939 Konservatorsarbeten
Konserveringsåtgärder av inventarier. Konservator Sven Sundbaum.

Sven Sundbaum (Konservator)

År 1951 - 1951 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnad av orgelläktaren med nya läktartrappor i söder och norr. Arkitekt Johannes Dahl, Tranås

Johannes Dahl (Arkitekt)

År 1966 - 1966 Underhåll
Restaurering av orgeln från 1777 av orgelfirman Bröderna Moberg i Sandviken.

Bröderna Moberg (Orgelbyggeri)

Unnerbäck, R Axel, Orgelinventarium, 1988 Östergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1976 - 1976 Ändring - restaurering
Altarringen från 1760 återinsattes, läktarunderbyggnader tillkom med samlingsrum, WC och städskrubb, den södra läktartrappan borttogs, en ny altarskiva av sten ersatte en träskiva från 1800-talet, breddning av bänkarnas sittbrädor, ökning av bänkavståndet, antikglas i korfönster. På norra väggen framtaget kalkmåleri daterat till 1500-talet bedömdes vara alltför fragmentariskt och putsades därför över. Ommålning av den grå och grågrönmålade interiören som återfick sin ursprungliga färgskala i gult, grönt och svart. Konserveringsåtgärder. Arkitekt Torsten Leon - Nilsson, Hässleholm, konservatorer Bertil och Jörgen Bengtsson.

Bertil Bengtsson (Konservator)

Jörgen Bengtsson (Konservator)

Torsten Leon-Nilsson (Arkitekt)

Palm, Historia kring en kyrka, 1987 Östergötlands länsmuseums topografiska arkiv Antikvarisk-topografiskt arkiv, Riksantikvarieämbetet (Arkiv)

År 1978 - 1978 Arkitekturbunden utsmyckning
Glasmålning av Bengt- Olof Kälde i första tornkammaren.

Bengt Olof Kälde (Konstnär)

Palm, Historia kring en kyrka, 1987 Östergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1980 - 1980 Ändring - ombyggnad
Isolering av valven med mineralull.
År 1988 - 1988 Ändring
Flyttning av gravsten från 1623 från golvet i mittgången till vapenhuset.
År 1989 - 1989 Ändring
Takomläggning, plåttäckning utförs som längdskarvar med ståndfalsar. Torvald Andersson & söner AB.

Torvald Andersson (Hantverkare - Plåtslagare)