Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NORRKÖPING TÅBY 8:1 - husnr 1, TÅBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

A Tåby kyrka, sö. 2007-05-11 025.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TÅBY KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1788 - 1789

Östergötland
Norrköping
Östergötland
Tåby
Västra Vikbolandets församling
Linköpings stift
Tåby kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2007

Kyrkobyggnaden
Det är inte så mycket känt om den medeltida stenkyrka, som revs 1788 i samband med att en ny kyrka uppfördes på samma plats. Sannolikt uppfördes den under 1100-talet med rektangulärt långhus och eventuellt med en halvrund absid. Grundmurar, som skulle kunna indikera en halvrund absid framkom 1937-1938 i samband med grävningar för ett nytt pannrum under sakristian. Huruvida ett torn uppfördes samtidigt med kyrkan eller senare är oklart. Under 1600-talet finns ett flertal uppgifter på att kyrkan ombyggdes, men det är oklart i vilken omfattning. Kyrkan försågs då även med ny inredning, bl a ett nytt altarskåp och en orge...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1199 Nybyggnad
Kyrka av sten, eventuellt med absid, riven 1788, en del stenar återanvändes i den nya kyrkans murar. se historik
År 1100 - 1199 Nybyggnad - Torn
Torn av sten samtida med kyrkan eller därefter. se historik
År 1640 - 1649 Specifika inventarier - altartavla
Av altartavlan återstår fyra evangelister, tillverkade av Hans Behm, Lübeck. se historik
År 1660 - 1660 Ändring - ombyggnad
Omfattande byggnadsarbeten. se historik
År 1660 - 1660 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan gjöts. se historik
År 1675 - 1699 Fast inredning - läktare
Orgelläktare byggdes. se historik
År 1683 - 1683 Underhåll
Tornspiran repararerades. se historik
År 1696 - 1696 Fast inredning - orgel
Orgrl byggd av Johan Agerwall, Söderköping, ersattes av ny 1847. se historik
År 1727 - 1727 Fast inredning - predikstol
Predikstol med dekor, enligt uppgift av Hans Behm, ersattes av en ny 1847. se historik
År 1728 - 1728 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan omgjöts av M Hultman, ny klocka 1889. se historik
År 1751 - 1751 Ändring - ombyggnad
Klockstapeln och det gamla tornet nedtogs helt eller delvis, ett nytt torn uppmurades med ny överbyggnad. Byggmästare Joen Monsson i Orrewalla. se historik

Joen Monsson (Byggmästare)

År 1752 - 1752 Ändring - ombyggnad
Den äldre tornmuren var alltför bräcklig för att bära upp det tunga trätornet. Efter ett år rev man träöverbyggnaden då man upptäckt stora sprickor i muren. se historik
År 1781 - 1781 Ändring
"Valvbågen under tornmuren rasade." se historik
År 1784 - 1784 Nybyggnad - Gravkor
Gravkor på kyrkogården för släkterna Taube och Ribbing på Mem. Ombyggt till bårhus 1959. se historik
År 1788 - 1788 Rivning
Medeltidskyrkan revs. se historik
År 1788 - 1789 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus med kor, torn, sakristia

Casper Seurling (Byggmästare)

Jacob Wulff (Arkitekt)

År 1788 - 1789 Nybyggnad - Torn

Casper Seurling (Byggmästare)

Jacob Wulff (Arkitekt)

År 1788 - 1789 Nybyggnad - Sakristia

Casper Seurling (Byggmästare)

Jacob Wulff (Arkitekt)

År 1788 - 1789 Nybyggnad - Korparti

Casper Seurling (Byggmästare)

Jacob Wulff (Arkitekt)

År 1796 - 1796 Specifika inventarier - altartavla
Altaruppsats med altartavla "Hällebergens raämnande vid Kristi död", målad av Pehr Hörberg. Tavlan bekostades av landshövdingen, friherre Fredrik Ulric Hamilton av Hageby på Mem. se historik
År 1796 - 1796 Fast inredning - altarring
Altarring och och orgelläktare. se historik
År 1819 - 1819 Ändring - ombyggnad, exteriör
Tornet fick en ny överbyggnad. se historik
År 1847 - 1847 Fast inredning - predikstol
Predikstol skänktes till kyrkan av Edvard Fredrik von Salsa på Mem. Försågs med ljudtak 1937. se historik
År 1888 - 1888 Ändring - ombyggnad, exteriör
Dörrbladen i sydportalen vändes till utåtgående. Fasaderna ommålades. eventuellt tillkom nu gjutjärnsfönstren. se historik
År 1888 - 1888 Ändring - ombyggnad, interiör
Cementgolv i gångarna och i vapenhuset, ny delvis glasad dörr till vapen huset, ommålning av interiören, nya öppna bänkar (utformning som i Söderköping), bänkar och dörrar troligen i ekimitation. Altarringen, predikstolen och läktarbarriären målades i vitt med förgyllda lister. se historik
År 1888 - 1890 Teknisk installation - värme
Eventuellt tillkom en värmeugn med skorsten på södra takfallet. se historik
År 1889 - 1889 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan gjöts hos Joh A Beckman, Stockholm. se historik
År 1910 - 1910 Jordbävning
Tornet som skadades vid en jordbävning 1904 lagades med järnband genom väggarna. se historik
År 1914 - 1914 Underhåll - exteriör
Nytt takspån på långhusets södra och sakristians östra takfall. Spånen på norra takfallet samt på tornet reparerades. se historik
År 1922 - 1922 Underhåll - interiör
Renborstning av väggar och tak samt rengöring av snickerier. Arkitekt K Martin Westerberg. se historik
År 1922 - 1922 Konservatorsarbeten
Altartavlan restaurerades av konservator G Nilsson. se historik
År 1924 - 1924 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket från 1847 restaurerades av C A Lund, Linköping. Även 1954 och 1998. se historik
År 1931 - 1931 Underhåll - exteriör
Spånen tjärades, kors och klot förgylldes, portar, fönster och solbänkar ommålades. dörren på södra sidan ombyggdes. gravkoret repararerades. se historik
År 1937 - 1938 Ändring - ombyggnad, exteriör
Kalkstensgolv inlades i sidogångarna. Koret utvidgades och två bänkrader borttogs. Bänkarna från 1888 ombyggdes med nya raka gavlar samt bänkskärmar. Glasdörrarna till vapenhuset ersattes av hela dörrar. Relieferna i läktarbarriärens mittfält borttogs och sannolikt även på altarringen. Interiören ommålades, snickerierna avlutades med undantag av läktarens kolonner och altaruppsatsen, bänkar och predikstol marmorerades i en ursprunglig grågrön ton med förgyllda lister. Läktarbarriär och orgelfasad avlutades och ommålades i ljust grågrön marmorering. Arkitekt Kurt von Schmalensee, Norrköping och målaremästare M Ekholm, Malmslätt. se historik
År 1937 - 1938 Konservatorsarbeten
Äldre föremål restaurerades och återplacerades i kyrkorummet. Konservator Sven Sundbaum, Linköping. se historik
År 1937 - 1938 Teknisk installation
Ångvärmeledning installerad med pannrum under sakristian med utvändig trappa norr om sakristian. Ny skorsten. Vid grävningar under sakristian påträffades skelett samt en grundmur som sannolikt hörde till den äldre kyrkan och tolkades som en absid. se historik
År 1937 - 1939 Fast inredning - predikstol, ljudtak
Predikstolen försågs med ljudtak. Arkitekt Kurt von Schmalensee, Norrköping. se historik
År 1946 - 1947 Underhåll - exteriör
Kyrkans spåntak omlades med spån från Grythyttan. Klot och kors förgylldes. se historik
År 1947 - 1947 Teknisk installation
Elektrisk klockringning samt utökad elektrisk belysning i torn, på läktaren och i sakristian. se historik
År 1949 - 1952 Ändring - ombyggnad
Gravkoret för släkterna Taube och Ribbing ombyggdes till bårhus. Kistorna nedsattes i ett nymurat valv under golvet. Fasaderna omputsades, nytt koppartak. Byggnadsfirma B B Gustavsson, arkitekt Kurt von Schmalensee, Norrköping. se historik
År 1953 - 1953 Underhåll - exteriör
Kyrkans spåntak ströks sannolikt med Toptite. Karlssons takarbete, Västerås? se historik
År 1954 - 1954 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket renoverades av bröderna Moberg, Sandviken. Även 1924 och 1998. se historik

Bröderna Moberg (Orgelbyggeri)

År 1956 - 1956 Ändring - ombyggnad, interiör
Innanfönster av svetsat stål från Fenestra installeras alternativt tillverkade vid Eskilstuna Fabriks AB. Arkitekt Kurt von Schmalensee. se historik
År 1960 - 1961 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt i marmor tillverkad vid Nya Marmorbruks AB, ritad av Kurt von Schmalensee, Norrköping. Marmorn är bruten på Tåby sockenallmännings mark. se historik
År 1960 - 1967 Ändring
De gamla smidda fönstergallren från 1788 omsmiddes till ljusstakar som nu är placerade i fönsternischerna. Smidesmästare E W Svensson och sonen Walter Svensson, Tåby. se historik

E W Svensson (Hantverkare - Smed)

År 1961 - 1961 Byggnadsarkeologisk undersökning
Murverksdokumentation i samband med att putsen knackades ner.Profilerade stenar uttogs ur murverket för att förvaras lösa i kyrkan. se historik
År 1961 - 1962 Ändring - ombyggnad, exteriör
All puts höggs ned, sockeln frilades, fasaderna putsades med cementputs. Nya kopparklädda dörrblad i sydportalen. Arkitekt Kurt von Schmalensee, Norrköping. se historik
År 1962 - 1962 Ändring - ombyggnad, interiör
Bänkarna under läktaren borttogs och nytt golv av kalksten lades där bänkarna stått. Korgolvet omlades och slipades. Sakristian försågs med ny skåpsinredning. Väggarna putsades och avfärgades. Arkitekt Kurt von Schmalensee, Norrköping. se historik
År 1986 - 1986 Underhåll - exteriör
Utbyte av spån på delar av ena takfallet och av trasiga spån på hela taket. Tjärstrykning av hela taket och tornet. Kyrktak bygg- och konsult. se historik
År 1990 - 1991 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnader innehållande kapprum och väntrum. De två bakre bänkraderna togs bort. Ommålning av väggar och tak med emulsionsfärg eftersom ytorna redan hade denna målningsbehandling. Bänkar, läktarbröstning, altarrundel målades i blank grå oljefärg. Kolonnerna under läktaren bättringsmålades. Även sakristian och vapenhuset målades. Altartavlan rengjordes av konservator. Arkitekt Owe Axelsson, Norrköping, byggnadsingenjör Lennart Kjellberg, Norrköping, Östergötlands länsmuseums konservatorsateljé.
År 1990 - 1991 Teknisk installation - värme
Nytt värmesystem och omläggning av el. se historik
År 1991 - 1991 Arkeologisk undersökning
Arkeologisk förundersökning i samband med schaktning för VA på kyrkogården. Östergötlands länsmuseum. se historik
År 1998 - 1998 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket renoverades av Ålems Orgelverkstad AB. Även 1924 och 1954. se historik
År 2001 - 2001 Underhåll - exteriör
Långhusets och sakristians tak omlades med nya furuspån, doppade i tjära. Underlagspanelen byttes delvis. se historik
År 2002 - 2002 Underhåll - exteriör
Tornet omlades med furuspån. se historik
År 2002 - 2003 Ändring - ombyggnad, exteriör
Fasadarbeten på kyrkan, gravkapellet samt grindstolparna. Putsen lagades med Optiroc Serpo kalkbruk och avfärgades med Optiroc stänkputs. Owe Axelsson arkitektkontor, Norrköping, Åby fasad. se historik