Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LINKÖPING BJÖRKEBERG 1:15 - husnr 1, BJÖRKEBERGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

fd864602

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BJÖRKEBERGS KYRKA (akt.)

1100 - 1199

Östergötland
Linköping
Östergötland
Björkeberg
Vikingstads församling
Linköpings stift
Björkeberg 1

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1997

Historiken kompletterad vid inventeringen 2005:

KYRKOBYGGNADEN
Kyrkan uppfördes troligen vid 1200-talets början med långhus och absidkor. Sakristian tillbyggdes under senare delen av medeltiden. Enligt icke belagda uppgifter lär ett stentorn ha funnits i väster, tillkomsttiden är dock okänd. I söder fanns en port som senare blev försedd med ett vapenhus. Även koret hade en ingång från söder, som vid en restaurering 1945 åter togs upp. Fönstren var små och högt placerade, vilket den återställda fönsteröppningen i södra kormuren är ett exempel på. Murarna stod oputsade till slutet av 1200-talet då de försågs med en gulbrun puts. Vid ...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1199 Nybyggnad
Långhus, kor och absid. Kyrkan har förlängts åt väster vid okänd tidpunkt.
År 1200 - 1529 Nybyggnad - Sakristia
År 1750 - 1799 Nybyggnad - Vapenhus
År 1762 - 1763 Ändring - påbyggnad
Takryttare

Petter Frimodig (Byggmästare)