Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KINDA STJÄRNEVIK 6:2 - husnr 1, OPPEBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Oppeby kyrka, 90

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
OPPEBY KYRKA (akt.)

1100 - 1399

1610 - 1649

1759 - 1764

1759 - 1764

Östergötland
Kinda
Östergötland
Oppeby
Rimforsa församling
Linköpings stift
Oppeby

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1993

Historiken kompletterad vid inventeringen 2006:

Den äldsta kyrkan på platsen var sannolikt den träkyrka, som brann någon gång mellan 1600 och 1610. Dess utformning är okänd. Den ersattes relativt omgående med en ny kyrka av trä. Även denna kyrkas ursprungliga utformning är oklar. Den hade vapenhus och sakristia och försågs på 1660-talet med ett nytt "altarkor" som bekostades av fru Anna Stiernfeldt på Stjärnevik.
Vid en sockenstämma 1753 ansåg kapten von Breitholtz, som då ägde den närliggande gården Stjärnevik och herr Adolf Johan Rääf att en ny kyrka borde byggas då kyrkan " är så gammal, trång och till största delen bristfällig ...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1399 Nybyggnad
Bänkarna kompletterades där kaminen stått. Interiören ommålades med försök att återgå till tidigare färgsättning, taket målades grått och golven slipades. Byggmästare Janne Fors, Björkfors.

Anders Hansson i Kärna (Byggmästare)

Carl Gustaf Blom-Carlsson (Arkitekt)

Johannes Dahl (Arkitekt)

M Ekholm (Hantverkare - Målare)

Pehr Zacharias Strand (Orgelbyggare)

Per Carlsson (Byggmästare)

Petter Frimodig (Byggmästare)

Sven Sundbaum (Konservator)

År 1600 - 1609 Brand
Den medeltida träkyrkan brann.
År 1610 - 1649 Nybyggnad
Kyrka av trä, okänd utformning, dock med sakristia och vapenhus, revs 1760.
År 1650 - 1699 Ändring - ombyggnad
Kyrkan försågs med ett nytt "altarkor", bekostat av fru Anna Stiernfeldt på Stjärnevik.

Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetet (Arkiv)

År 1654 - 1654 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan göts.
År 1669 - 1669 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan göts av klockgjutaren Johan Meyer, Stockholm.

Johan Meyer (Klockgjutare)

År 1681 - 1681 Fast inredning - predikstol
Predikstol, skänkt av överste Gustaf Koskull och fru Anna Christina Klingspor, Stjärnevik, enligt uppgift såld till Hycklinge kyrka 1763.
År 1749 - 1749 Ändring - ombyggnad, yttertak
En läktare uppfördes, orgelverket togs ned för försäljning.

Östergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1759 - 1764 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn.

Anders Hansson i Kärna (Byggmästare)

Per Clason (Byggmästare)

Petter Frimodig (Arkitekt)

År 1759 - 1764 Nybyggnad - Torn

Anders Hansson i Kärna (Byggmästare)

Per Clason (Byggmästare)

Petter Frimodig (Arkitekt)

År 1759 - 1764 Nybyggnad - Sakristia

Anders Hansson i Kärna (Byggmästare)

Per Clason (Byggmästare)

Petter Frimodig (Arkitekt)

År 1759 - 1764 Nybyggnad - Korparti

Anders Hansson i Kärna (Byggmästare)

Per Clason (Byggmästare)

Petter Frimodig (Arkitekt)

År 1759 - 1764 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet med rektangulärt långhus med segmentsformad östmur, sakristia i norr samt torn i väster. Ritningar av stiftsbyggmästare Petter Frimodig med eventuell påverkan av biskop Andreas Rhyzelius, byggmästare Anders Hansson, Kärna och tornets träöverbyggnad av byggmästare Per Carlsson, Västervik. Fönstren tillverkades av glasmästare Per Nilsson, Horn. Tegel från lagman Falkenberg på Brokind.

Lindqvist, Gunnar, Oppeby kyrka, 1959 Östergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1760 - 1760 Rivning
Träkyrkan från 1600-talet revs.
År 1760 - 1760 Invigning
Invigning den 7 september.
År 1760 - 1764 Fast inredning - altare
"Altare-disken, Chorgolfwet och Stolparna", tillverkades av byggmästare Per Carlsson, Västervik.

Per Carlsson (Byggmästare)

År 1760 - 1764 Fast inredning - bänkinredning
Det mesta av inredningsarbetet utfördes av snickaren Jonas Svensson från Askelund i Hägerstad.

Jonas Svensson (Hantverkare - Snickare)

År 1760 - 1769 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla framställande "Herdarnas tillbedjan", målad av Carl Fredrich Brander, Stockholm

Carl Fredrich Brander (Konstnär)

År 1763 - 1763 Fast inredning - läktare
Orgelläktare, altaruppsats och predikstol utförda av bildhuggaren Jonas Berggren. Predikstolen bekostades av C D Breitholtz och hans hustru Eleonora Koskull, Stjärnvik.

Jonas Berggren (Konstnär - Bildhuggare)

År 1763 - 1763 Fast inredning - altaruppsats
Orgelläktare, altaruppsats och predikstol utförda av bildhuggaren Jonas Berggren. Predikstolen bekostades av C D Breitholtz och hans hustru Eleonora Koskull, Stjärnvik.

Jonas Berggren (Konstnär - Bildhuggare)

År 1763 - 1763 Fast inredning - predikstol
Orgelläktare, altaruppsats och predikstol utförda av bildhuggaren Jonas Berggren. Predikstolen bekostades av C D Breitholtz och hans hustru Eleonora Koskull, Stjärnvik.

Jonas Berggren (Konstnär - Bildhuggare)

År 1763 - 1763 Arkitekturbunden utsmyckning
Läktarbarriären med motiv ur en av Johann Arndts andaktsböcker från 1731, målades av Jonas Berggren.

Jonas Berggren (Konstnär - Bildhuggare)

År 1833 - 1833 Fast inredning - orgel
Orgel byggd av Per Zacharias Strand med fasad ritad av arkitekt Carl Gustaf Blom Carlsson, verket ombyggt 1922 och 1954.
År 1859 - 1859 Ändring - ombyggnad, interiör
Eventuellt tillkom kyrkorummets fönsteromfattningar i puts, sannolikt övermålades läktarbarriärens målningar samt ommålning av interiören och inredningen för övrigt.

Kyrkan (Arkiv)

År 1859 - 1899 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Tornets spånade överdel målades med vit oljefärg.
År 1859 - 1899 Ändring - restaurering, interiör
Ommålning av interiören i olika ljusa bruna toner, väggarna limfärgades och taken oljemålades, stänkmålad bröstpanel och mörkare inramningar runt fönstren, bänkinredning och innerdörrar målades i ekådring. Eventuellt försågs predikstolen med en ny avslutning
År 1859 - 1899 Teknisk installation - värme
Kamin/varmugn mot södra väggen.
År 1922 - 1922 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket från 1833 ombyggdes av C A Lund, Linköping, ombyggt 1954.

C A Lund (Orgelbyggare)

År 1922 - 1935 Underhåll - exteriör
Fasaderna kalkades, tornets träöverdel målades med vit oljefärg. Ny skorsten av kopparplåt.
År 1935 - 1935 Ändring - restaurering, exteriör
Murarna vattenrevs och avfärgades med vit kalkfärg, sockeln lagades och avfärgades. Tornets spåntäckta överdel som tidigare var vitmålad försågs eventuellt med nytt spån som tjärades. Snickerier och plåtarbeten målades, ytterdörren i västportalen försågs med droppnäsa och framför placerades en stor kalkstenshäll, koringångens cementtrappa ersattes av steg av kalksten. Arkitekt Johannes Dahl, Tranås.

Johannes Dahl (Arkitekt)

Östergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1935 - 1935 Ändring - restaurering, interiör
Väggarna vattenrevs och avfärgades i vitt, bröstpanelen i långhuset togs bort. Läktarbarriärens, altartavlans och predikstolens ursprungliga måleri togs fram och retuscherades, antikglas monterades i korfönstren, bänkarna ombyggdes med bekvämare sittbänkar och vissa bänkar breddades, sidogångar togs upp på södra och norra sidorna. Inredningen ommålades i grågrönt och taket tonades i gulgrått. Nytt förrådsskåp i vapenhuset samt nya textilskåp i sakristian. Sannolikt tillkom nu innanfönster samt innerdörrar till vindfånget mellan vapenhus och långhus. Innertaken isolerades. Arkitekt Johannes Dahl, Tranås, konservator Sven Sundbaum, Linköping, målaremästare M Ekholm, Malmslätt.

Johannes Dahl (Arkitekt)

M Ekholm (Hantverkare - Målare)

Sven Sundbaum (Konservator)

År 1935 - 1935 Specifika inventarier - dopfunt
Ny dopfuntsställning av trä.
År 1935 - 1935 Teknisk installation - el
Elektrisk installation och ny kamin.
År 1935 - 1935 Teknisk installation - värme
Elektrisk installation och ny kamin.
År 1935 - 1958 Ändring
Ommålning av takvalvet från gulgrått till blått.
År 1954 - 1954 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket ombyggdes av Åkerman & Lund, Knivsta.

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1958 - 1958 Ändring - restaurering, exteriör
Murarna vattenrevs och putsen lagades och avfärgades i vitt. Omläggning av spåntaken och tornets översta del tjärades. Byggmästare Janne Fors, Björkfors.

Janne Fors (Byggmästare)

År 1958 - 1958 Ändring - restaurering, interiör
bänkarna kompletterades där kaminen stått. Interiören ommålades med försök att återgå till tidigare färgsättning, taket målades grått och golven slipades. Byggmästare Janne Fors, Björkfors.

Janne Fors (Byggmästare)

År 1958 - 1958 Teknisk installation - värme
Värmekaminen ersattes av elektrisk värme. AEG, Norrköping.

AEG Elektriska AB (Firma)

År 1969 - 1970 Underhåll - exteriör
Långhusets södra takfall samt tornspiran omlades med sågad impregnerad spån, tillverkad av Gunnar Storm, Horn.
År 1979 - 1979 Underhåll - exteriör
Långhusets norra takfall omlades med sågad impregnerad spån, tillverkad av Gunnar Storm, Horn.
År 1986 - 1986 Ändring - restaurering, exteriör
Omputsning och avfärgning av fasaderna, ommålning av snickerier och plåtarbeten, nya detaljer av förzinkad plåt och nya hängrännor av varmförzinkad plåt som målades brunsvart. Vid västra och södra ingången infälldes sockelskoning av kalksten. Ommålning av snickerier. Översyn av solbänkarnas spånbeläggning. Arkitekt Uno Söderberg arkitektkontor AB, Stockholm.

Uno Söderberg (Arkitekt)

Östergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1995 - 1995 Fast inredning - orgel
Digitalorgel i koret.