Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KINDA PROSTEN 1 - husnr 1, KISA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KISA KYRKA, 2004-04-29, 118

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KISA KYRKA (akt.)

1200 - 1399

Östergötland
Kinda
Östergötland
Kisa
Kisa församling
Linköpings stift
Kyrkstigen 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1997

Historiken kompletterad vid inventeringen 2004.
Kyrkans medeltida byggnadshistoria är inte helt klarlagd. Vid en omfattande renovering 1959 knackades putsen ner och på södra långhusväggen upptäcktes en igenmurad sydportal av romansk karaktär. Denna skulle kunna datera den första kyrkan till tidig medeltid, d v s före 1200-talets mitt. Vidare kunde man konstatera att det befintliga långhusets västra del med större delen av såväl norra som södra väggen hade medeltida murverk. Kyrkan måste därigenom haft en, för medeltida kyrkor, betydande bredd och storlek. Den medeltida kyrkan är uppförd av sten och har varit försedd med ett smalare ...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1399 Nybyggnad
Kyrka av sten med smalare rakslutet kor och sakristia i norr. Kvarstår långhusets västra del.
År 1715 - 1715 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målningar i taket av Olof Raam. Framtogs och placerades under läktartaket 1974.

Olof Raam (Konstnär)

År 1721 - 1721 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan gjuten hos Elias Arenhart, Norrköping.

Elias Arenhart (Klockgjutare)

År 1738 - 1739 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan och mellanklockan gjutna hos Magnus Hultman, Norrköping.

Magnus Hultman (Klockgjutare)

År 1754 - 1754 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt åt öster

Ferner (Byggmästare)

År 1754 - 1754 Nybyggnad - Korparti

Ferner (Byggmästare)

År 1754 - 1754 Nybyggnad - Sakristia
En vägg av den ursprungliga sakristian ingår i den nuvarande som en innervägg.
År 1754 - 1754 Ändring - ombyggnad, interiör
Nytt tunnvalv av trä.
År 1754 - 1754 Fast inredning - altare
År 1754 - 1754 Fast inredning - altarring
År 1757 - 1757 Fast inredning - orgel
Orgel byggd av orgelbyggaren Jonas Wistenius, Linköping, nytt orgelverk 1906 och 1975, fasaden delvis magasinerad i tornet.

Jonas Wistenius (Orgelbyggare)

År 1762 - 1762 Fast inredning - predikstol
Predikstol tillverkad av Jonas Berggren i Målilla, gåva av änkekommendörskan Christina Fredrica Grubbe, f von Goltz, omändrad 1908, målning från 1940.

Jonas Berggren (Konstnär - Bildhuggare)

Sockenkyrkorna - Kulturarv och Bebyggelsehistoria (Arkiv)

År 1772 - 1774 Nybyggnad - Torn
Klockorna flyttades in från trästapeln.

Olof murmästare (Hantverkare - Murare)

År 1806 - 1806 Specifika inventarier - kyrkklocka
Mellanklockan från 1738 omgjuten av Anders Billsten.

Anders Billsten (Klockgjutare)

År 1806 - 1806 Underhåll - takomläggning
Taket omspånades på södra sidan.
År 1814 - 1814 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla, målad av Per Hörberg för Skärstad kyrka i Småland, till Kisa 1820.

Pehr Hörberg (Konstnär)

År 1815 - 1815 Ändring - ombyggnad, interiör
Nytt golv och nya bänkar. Flera gravar igenfylldes.
År 1817 - 1817 Underhåll - takomläggning
Takets norra sida omspånades.
År 1820 - 1821 Ändring - ombyggnad, exteriör
Fönsteröppningarna förstorades och fasaderna putsades och avfärgades i vitt.
År 1820 - 1825 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats och Per Hörbergs målning från 1814 sattes upp i koret.
År 1825 - 1825 Underhåll - interiör
Bänkarna och orgelfasaden målades, altartavlan "beprydd".
År 1875 - 1885 Underhåll - takomläggning
Det befintliga rödtjärade spåntaket täcktes med kopparplåt.
År 1906 - 1908 Fast inredning - orgel
Orgeln från 1756 fick ett nytt orgelverk, byggt av Åkerman & Lund, fasaden ombyggd efter ritningar av arkitekt Fredrik Falkenberg, ersattes av ett nytt verk 1975.

Fredrik Falkenberg (Arkitekt)

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1907 - 1907 Ändring - ombyggnad, interiör
Golvet bröts upp och en gravkammare med kistor påträffades vid ingången till sakristian samt ett igenfyllt "murat rum" under den gamla kyrkans altare.
År 1908 - 1908 Ändring - ombyggnad, interiör
nytt golv av kalksten i vapenhuset och av trä i långhuset, innertaket försågs med en spontad panel, läktarbarriärens mittparti förändrades och läktartrappan ombyggdes, nytt vindfång, ny öppen bänkinredning. Predikstolen flyttades till sin nuvarande placering och försågs med ny trappa. En del förvaras i tornkammaren. Uppgången från sakristian sattes igen och sakristian byggdes om. Ny dörr på norra sidan. Altaret om- eller nybyggdes. Taket målades med vit oljefärg, väggarnas övre del i ljust grå kalkfärg, nedre delen med oljefärg, som svagt marmorerades. Bänkar och dörrar målades i träimitation, övriga inredningsföremål i vitt och guld. Arkitekt Fredrik Falkenberg.

Fredrik Falkenberg (Arkitekt)

År 1908 - 1908 Teknisk installation - värme
kaminerna ersattes av en anläggning med lågtrycksånga, placerad i utrymmet i sakristian varifrån trappan till predikstolen tidigare varit placerad.
År 1916 - 1916 Arkitekturbunden utsmyckning
Glasmålningar, utförda av Neumann & Vogel i Stockholm i korfönstren, gåva av jägmästare Hjort.

Neuman & Vogel, Stockholm (Firma)

Lewenhaupt, Carl-Gustaf, Kisa kyrka (Arkiv)

År 1924 - 1924 Underhåll - omputsning
Putsen nedknackades och fasaderna omputsades.
År 1931 - 1931 Fast inredning - orgel
Orgeln från 1908 ombyggdes av H Lindgren, senare ombyggd 1948.

Lindgren (Orgelbyggare)

År 1937 - 1938 Ändring - ombyggnad, interiör
interiör omändring av vapenhuset, dörröppningen mot långhuset breddades till samma mått som innan 1907 och försågs med nya dörrar. Sakristiedörren sattes på sin ursprungliga plats. Bänkarna ombyggdes och korbänkarna försågs med dörrar. Innertakets spontpanel från 1907 togs ner. Korfönstrens ytterbåge försågs med antikglas. Innanfönster. Ommålning i en grågrön färgskala. WC installerades i sakristian och rum för transformatorn med ingång från västra sidan. Elvärme installerad. Arkitekt Johannes Dahl, Tranås.

Johannes Dahl (Arkitekt)

År 1939 - 1939 Konservatorsarbeten
Färgsättningen från 1907 års renovering avlägsnades och ursprunglig marmorering på altarring m.m togs fram. Konservator Sven Sundbaum.

Sven Sundbaum (Konservator)

År 1943 - 1943 Underhåll - takomläggning
Kopparplåten på takets södra fall omtäcktes.
År 1948 - 1948 Fast inredning - orgel
Orgeln från 1908 ombyggdes.
År 1957 - 1957 Underhåll - takomläggning
Kopparplåten på takets norra fall lades om.
År 1959 - 1959 Ändring - ombyggnad, exteriör
Ny kopparplåt och underpanel på tornet. Den gamla cementsockeln höggs bort. Putsen knackades ner, på långhuset södra sida upptäcktes en romansk igenmurad sydportal och ett fönster, den Winterska gravkammaren påträffades åter i korets norra del vid sakristiedörren. Murade gravar påträffade även på andra platser under koret. Byggnadsingenjör Harry Ferdinadsson, Linköping.

Harry Ferdinandsson (Byggmästare)

År 1970 - 1970 Specifika inventarier - dopfunt
Ny dopfunt av polerad grå kalksten.

Lewenhaupt, Carl-Gustaf, Kisa kyrka (Arkiv)

År 1974 - 1975 Ändring - ombyggnad, interiör
De bakre bänkraderna togs bort samt bänkar vid kor och för ny kororgel. Läktaren försågs med lösa gradiner. WC i vapenhuset. Sakristian ombyggdes, nytt skrudskåp mm. Ommålning. Figurmålningar från 1715 från den medeltida kyrkan påträffades när färgen på takpanelen skrapades ner. Tre målningar placerades under orgelläktaren. Ingenjör Ture Jangvik, Linköping.

Ture Jangvik (Arkitekt)

År 1974 - 1975 Konservatorsarbeten
Orgelfasad, läktarbröstning, altartavla m m. Konservator Ragnar Flood.

Ragnar Flood (Konservator)

År 1975 - 1975 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket från 1906 ersattes av ett nytt, byggt av Hammarbergs Orgelbyggeri, Göteborg bakom den bevarade fasadstrukturen från Wisteniusorgeln.

Olof Hammarbergs orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1978 - 1978 Fast inredning - orgel
Kororgel byggd av Robert Gustavsson Orgelbyggeri AB, Härnösand.

Robert Gustavsson Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1988 - 1988 Ändring - ombyggnad, interiör
Omläggning och isolering av korgolvet, vilket även framdrogs till främre bänkraderna, två korbänkar borttogs, ändring av de främre bänkarna, gravkammaren isolerades och försågs med nytt bjälklag m m. Ingenjör Ture Jangvik, Linköping. omläggning och isolering av korgolvet, vilket även framdrogs till främre bänkraderna, två korbänkar borttogs, ändring av de främre bänkarna, gravkammaren isolerades och försågs med nytt bjälklag m m. Ingenjör Ture Jangvik, Linköping. ATA. Vimmerby Tidning 1988-09-24

Ture Jangvik (Arkitekt)

År 1991 - 1991 Fast inredning - orgel
Ny kororgel, byggd av Robert Gustavsson i Härnösand efter ritningar av Carl-Gustaf Lewenhaupt.

Carl Gustaf Lewenhaupt (Orgelbyggare)

Robert Gustavsson Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1997 - 2004 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Den befintliga toaletten under trapporna i vapenhuset utvidgades till handikappstoalett, på norra sidan utvidagdes befintlig elcentral med förråd/blomrum. ATRIO Arkitekter, Västervik.

ATRIO Arkitekter Västervik AB (Arkitektkontor)

År 1998 - 1998 Underhåll - takomläggning
Omläggning av de östra delarna av långhusets koppartaksbeläggning samt tornet försågs med ståndrännor m m.
År 1999 - 1999 Fast inredning - altare
Altaret flyttades fram.
År 2002 - 2002 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket från 1957 renoverades av orgelbyggare Henrik Lind, Vreta kloster.

Henrik Lind (Orgelbyggare)

År 2003 - 2003 Teknisk installation - högtalaranläggning
Ljudanläggning installerades i långhuset norra bakre del, en bänkrad togs bort.