Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KINDA HORNS KYRKA 1:1 - husnr 1, HORNS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Horns kyrka, 110

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HORNS KYRKA (akt.)

1100 - 1349

1754 - 1754

1754 - 1754

Östergötland
Kinda
Östergötland
Horn
Horns församling
Linköpings stift
Gamlebyleden 6

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1997

Historiken kompletterad vid inventeringen 2005:

KYRKOBYGGNADEN
Horns medeltida kyrka var belägen vid Ekeby på en udde i sjön Åsunden. Kyrkan var uppförd av trä, sannolikt med rektangulärt långhus och med en sakristia av sten på norra sidan. Redan i slutet av 1600-talet var kyrkan i mycket dåligt skick, "enär sakristiemurarne hade sjunkit samt lutade inåt kyrkan" och beslut togs 1753 att uppföra en ny kyrka. Många sockenbor hade en lång och besvärlig kyrkväg och det diskuterades var den nya kyrkan skulle uppföras. Ägarna till Flarka frälsehemman erbjöd församlingen byggnadsplats på deras ägor och man enade sig om den nya kyrkplatsen...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1349 Nybyggnad
Kyrka av trä uppförd vid Ekeby med rektangulär plan och sakristia av sten på nordsidan. Riven i samband med att nuvarande kyrkan uppfördes på annan plats.
År 1100 - 1349 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt, fragment finns bevarat.
År 1380 - 1399 Dendrokronologisk undersökning
De bemålade stockarna som återanvändes i den nuvarande kyrkans takstol har genom dendrokronologisk analys på 1990-talet daterats till slutet av 1300-talet.

Nisbeth, Åke, Ordet som bild (Arkiv)

År 1404 - 1404 Arkitekturbunden utsmyckning
Kyrkan målades invändigt.
År 1620 - 1620 Dendrokronologisk undersökning
Några av stockarna som har återanvänts i den nuvarande kyrkans takstol har genom dendrokronologisk analys på 1990-talet daterats till 1620.
År 1625 - 1675 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av trä, ersatte den medeltida dopfunten.
År 1727 - 1727 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan omgjuten av Magnus Hultman i Norrköping.

Magnus Hultman (Klockgjutare)

År 1754 - 1754 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn.

Anders Hansson i Kärna (Byggmästare)

Petter Frimodig (Arkitekt)

År 1754 - 1754 Nybyggnad - Torn

Anders Hansson i Kärna (Byggmästare)

Petter Frimodig (Arkitekt)

År 1754 - 1754 Nybyggnad - Sakristia

Anders Hansson i Kärna (Byggmästare)

Petter Frimodig (Arkitekt)

År 1754 - 1754 Nybyggnad - Korparti

Anders Hansson i Kärna (Byggmästare)

Petter Frimodig (Arkitekt)

År 1754 - 1754 Rivning
Rivning av den medeltida kyrkan och klockstapeln.
År 1754 - 1754 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet på ny plats, av sten med rektangulärt långhus med rakslutet korparti, sakristia i norr och torn i väster. Bemålade bjälkar från den gamla kyrkan återanvändes i den nuvarande takkonstruktionen. Uppförd av bygg- och murmästare Anders Hansson i Kärna efter ritningar av Petter Frimodig. Fönstren tillverkades av glasmästare Nils Reding, Linköping.

Anders Hansson i Kärna (Byggmästare)

Petter Frimodig (Byggmästare)

Östgöta Correspondenten 1920-11-09 (Arkiv)

År 1754 - 1759 Fast inredning - predikstol
Predikstol tillverkad av Jonas Berggren, skänkt av Axel Christof von Gardemein och Eva Drake på Åby. Uppges i Inventeringen 1828 "Dels förgyld, dels hvit målad."

Jonas Berggren (Konstnär - Bildhuggare)

Antikvarisk-topografiskt arkiv, Rikantikvarieämbetet (Arkiv)

År 1754 - 1759 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats och altartavla "Jesus i Getsemane", tillverkad av Jonas Berggren, skänkt av Axel Chr von Gardemein och Eva Drake på Åby.

Antikvarisk-topografiskt arkiv, Rikantikvarieämbetet (Arkiv)

År 1754 - 1759 Specifika inventarier - altartavla
Altaruppsats och altartavla "Jesus i Getsemane", tillverkad av Jonas Berggren, skänkt av Axel Chr von Gardemein och Eva Drake på Åby

Jonas Berggren (Konstnär - Bildhuggare)

Antikvarisk-topografiskt arkiv, Rikantikvarieämbetet (Arkiv)

År 1754 - 1754 Invigning
Invigning den 25 augusti på drottning Lovisas namnsdag av biskop Andreas Rhyzelius.
År 1758 - 1758 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan omgjuten hos Magnus Hultman i Norrköping.

Magnus Hultman (Klockgjutare)

Hans Merseburgs avskrifter från kyrkoarkivet (Arkiv)

År 1767 - 1767 Fast inredning - orgel
Orgel tillverkad (1759 enl Inventering 1828) av orgelbyggare Lars Wahlberg, ersatt med nytt verk 1925.

Lars Wahlberg (Orgelbyggare)

År 1811 - 1811 Ändring - ombyggnad, interiör
Graven som tillhörde familjen Brans på St Flarka och Romma fylldes igen.
År 1854 - 1854 Fast inredning - predikstol, ljudtak
Predikstolen från 1754 försågs med ljudtak, "perlfärgad och förgylld", tillverkad av en lokal snickare.
År 1860 - 1879 Ändring - ombyggnad
Fönstren sänktes och vidgades, om- eller nybyggnad av altarring och nya korbänkar, väggarna avjämnades och reveterades in och utvändigt, eventuellt nytillkom nu hörnrisaliter på fasaderna och korfönsternas invändiga utsmyckning.
År 1889 - 1889 Teknisk installation - värme
Kaminer i mitten av långsidorna.
År 1894 - 1894 Ändring - ombyggnad, exteriör
Spåntaket över långhus och sakristia ersattes av järnplåt.
År 1895 - 1895 Ändring - ombyggnad, exteriör
Tornets mönsterlagda spåntak ersattes av plåt.
År 1896 - 1896 Underhåll - målningsarbete
Ommålning in- och utvändigt.
År 1925 - 1925 Ändring - restaurering, interiör
Smala sidogångar anordnades utmed kyrkans norra och södra väggar, modernisering av bänkarna, omläggning av golven i kyrkorum och sakristia, trapporna till orgelläktaren omgjordes med nya räcken samt även till torntrappan från vapenhuset, ommålning av läktarbarriär och bänkgavlar i grågrönt och blågrå marmorering i enlighet med underliggande färglager. Arkitekt Ove Leijonhufvud, Stockholm, målare Gustaf Andersson, Motala.

Gustaf Andersson (Hantverkare - Målare)

Ove Leijonhufvud (Arkitekt)

År 1925 - 1925 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgeln från 1767 försågs med ett nytt verk av orgelbyggare Hammarberg, Göteborg, ombyggt 1962.

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

Carlsson, Sten L, Sveriges kyrkorglar (Arkiv)

År 1925 - 1925 Fast inredning - predikstol
Predikstol och altaruppsats ommålad i vit oljefärg med förgyllningar.
År 1925 - 1925 Fast inredning - altaruppsats
Predikstol och altaruppsats ommålad i vit oljefärg med förgyllningar.
År 1925 - 1925 Teknisk installation - värme
Elektrisk värmeanläggning med transformatorhus norr om kyrkan.
År 1926 - 1926 Underhåll - exteriör
Lagning och målning av plåttaket, kaminernas plåtskorstenar borttogs, putslagningar av fasad och sockel, avfärgning i vitt, fönster målades med svart oljefärg.
År 1932 - 1932 Underhåll - interiör
Svampangripet virke i södra golvpartiet avlägsnades, det underliggande stengolvet cementerades. Arkitekt Allan Berglund, Skövde.

Allan Berglund (Arkitekt)

År 1934 - 1934 Konservatorsarbeten
Altartavlan konserverades av konservator Alfred Nilsson, Stockholm.

Alfred Nilsson (Konservator)

År 1934 - 1934 Ändring - ombyggnad
Antikglas insattes i korfönstren.
År 1937 - 1937 Konservatorsarbeten
Framtagning av äldre färger på predikstol och altaruppsats. Konservator Alfred Nilson, Stockholm

Alfred Nilsson (Konservator)

År 1953 - 1953 Underhåll - interiör
Den befintliga kalla blåaktiga färgtonen föreslogs målas om.
År 1957 - 1957 Ändring - ombyggnad, interiör
Två bänkar på läktarens norra sida borttogs.
År 1962 - 1962 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket från 1925 om- eller nybyggdes. Olof Hammarberg, Göteborg.

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

År 1962 - 1962 Ändring - ombyggnad, interiör
Ytterligare bänkar på läktarens norra sida borttogs.
År 1966 - 1966 Underhåll - exteriör
Putslagning, målning, målning av plåttaket, Byggnadsfirma Bröderna Storm, Horn.

Bröderna Storm (Firma)

År 1968 - 1968 Teknisk installation
Automatisk klockringning och lucköppning.
År 1971 - 1971 Teknisk installation - el
Ny elinstallation.
År 1971 - 1971 Ändring - ombyggnad
De två främre bänkraderna togs bort för att vinna större utrymme i koret, nytt kalkstensgolv ilades.

Kyrkvaktmästare (Arkiv)

År 1976 - 1977 Ändring - ombyggnad, exteriör
Plåttaket lagades

Kyrkvaktmästare (Arkiv)

År 1984 - 1984 Underhåll - exteriör
Plåttaket ommålades, Bröderna Ericsons Måleri & Fasad, Hycklinge.

Bröderna Ericsons Måleri & Fasad (Hantverkare - Målare)

År 1990 - 1999 Dendrokronologisk undersökning
Dendrokronologisk provtagning av de återanvända stockarna i takstolen, vilka daterades till slutet av 1300-talet samt 1620. Thomas Bartholin, Lunds Universitet.

Nisbeth, Åke, Ordet som bild (Arkiv)

År 1993 - 1993 Underhåll - exteriör
All puts knackades ner, omputsning med kalkbruk, kalkavfärgning. Sockelns cementspåslag avlägsnades. Långhusets tak omlades med fabrikslackerad plåt, spiran täcktes med kopparplåt, vilken målades grå och vit i enlighet med tidigare målning. Skador i spirans trästomme åtgärdades. Gunnar Sääf, AB I Sandbergs Arkitektkontor, Vimmerby.

AB I Sandbergs Arkitektkontor (Arkitektkontor)

År 1993 - 1993 Ändring - ombyggnad, interiör
De fyra bakre bänkraderna borttogs och den andra framifrån kortades. Den södra korbänken borttogs. Trägolvet vitlaserades och lackades. Altarrundeln kortades och golvet innanför sänktes och lades med kalkstensplattor. Ommålning med målsättning "att återskapa en äldre prägel av 1700-talet." På läktarbröstning och bänkar togs en äldre marmorering fram. Sakristians trägolv ersattes av ett tegelgolv. Konservatorsarbeten på altartavlan. Gunnar Sääf, AB I Sandbergs Arkitektkontor, Vimmerby. Målare Alfons Andersson, Asby.

AB I Sandbergs Arkitektkontor (Arkitektkontor)

Alfons Andersson (Hantverkare - Målare)

År 1999 - 1999 Konservatorsarbeten
Predikstol och altaruppsats. Sten Peterson Konservator NKF.

Sten Peterson (Konservator)