Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BOXHOLM EKEBY 7:1 - husnr 1, EKEBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Ekeby kyrka, 19

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
EKEBY KYRKA (akt.)

1100 - 1349

1100 - 1349

Östergötland
Boxholm
Östergötland
Ekeby
Boxholms församling
Linköpings stift
Ekeby kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1997

Historiken kompletterad vid inventeringen 2006:

Ekeby kyrka tillkom under medeltiden, möjligen under 1200-talet. Den var uppförd av gråsten och de ursprungliga långhusmurarna ingår i dagens långhus. I kyrkan finns en romansk sandstensdopfunt tillhörande Arcadiusgruppen samt ett triumfkrucifix från 1300-talet, vilka kan ha tillhört den äldsta inredningen. Den äldre byggnadshistoriken är inte klarlagd, men någon gång blev långhuset tillbyggt i väster, en sakristia tillkom på norra sidan och ett valvsystem i tegel delade in kyrkorummet i två skepp. Spår av band i blått, svart och caput mortum visar att valven var bemålade.

I mitten a...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1349 Nybyggnad
Långhus. Långhuset förlängdes vid okänd tidpunkt, men senast 1753, åt väster. Sakristian av okänd ålder.

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

År 1100 - 1349 Nybyggnad
Kyrka av gråsten.
År 1100 - 1299 Specifika inventarier - dopfunt
Romansk dopfunt av vätternsandsten tillhörande Arcadiusgruppen.

Johansson, Nils, Ekeby kyrka (Arkiv)

År 1300 - 1753 Ändring - tillbyggnad
Långhuset tillbyggdes åt väster med gråsten och kalksten någon gång innan tornets tillkomst. Det försågs med ett tvåskeppigt valvsystem av tegel som bemålades.
År 1400 - 1799 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia.
År 1646 - 1646 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan gjuten.
År 1648 - 1652 Nybyggnad - Korparti

Per Ribbing (Byggherre)

År 1648 - 1652 Nybyggnad - Korparti
Tresidigt korparti med ett underliggande gravkor för Ribbingska släkten, bekostat av Kungliga Rådet Per Ribbing på Boxholms säteri.
År 1675 - 1675 Fast inredning - predikstol
Predikstol i snidat trä, troligen utförd av Lars Gabrielsson i Vadstena, skänkt av friherre Erik Ribbing.

Lars Gabrielsson (Konstnär - Bildhuggare)

År 1678 - 1678 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan gjuten av Johan Meyer i Stockholm.

Johan Meyer (Klockgjutare)

År 1681 - 1681 Fast inredning - orgel
Ny orgel, skänktes till Åsbo kyrka 1788.
År 1693 - 1693 Specifika inventarier - altartavla
Altartavlan "Kristus på korset" av David Klöcker Ehrenstrahl, eller en elev vid dennes verkstad. Skänktes av Catharina Falkenberg på Boxholms säteri.

David Klöcker Ehrenstrahl (Konstnär)

År 1700 - 1799 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats.

Johansson, Nils, Ekeby kyrka (Arkiv)

År 1717 - 1717 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan omgjuten.
År 1740 - 1740 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan omgjuten av Magnus Hultman i Norrköping.

Magnus Hultman (Klockgjutare)

År 1753 - 1753 Nybyggnad - Torn
År 1753 - 1753 Nybyggnad - Torn
Torn i väster, byggmästare Petter Frimodig från Linköping. Den gamla klockstapeln revs.

Petter Frimodig (Byggmästare)

Johansson, Nils, Ekeby kyrka (Arkiv)

År 1786 - 1786 Ändring - ombyggnad
Valven revs och ersattes av ett trätunnvalv.

Johansson, Nils, Ekeby kyrka (Arkiv)

År 1788 - 1788 Fast inredning - orgel
Ny orgel byggd av Pehr Schiörlin, bekostad av brukspatron C D Burén. Ersattes 1865 av en ny orgel.

Pehr Schiörlin (Orgelbyggare)

År 1817 - 1817 Ändring - ombyggnad
Ny takresning med bräder och tegel, exteriören putsades och avfärgades i gult, interiören vitkalkades.

Johansson, Nils, Ekeby kyrka (Arkiv)

År 1822 - 1822 Underhåll
Enligt minnestavla på koret sattes gravkoret i stånd av Gabriel Ribbing.
År 1861 - 1861 Ändring - ombyggnad
Fönstren förstorades, ny dörröppning i söder, nytt golv, predikstolen flyttades fram till korgränsen på norra sidan och orgelläktaren höjdes, runsten påträffades i kyrkans södra port.

Johansson, Nils, Ekeby kyrka (Arkiv)

År 1865 - 1865 Fast inredning - orgel
Orgel byggd av orgelbyggare P Larsson - Åkerman och fasadritning i nygotik av konduktören Johan Fredrik Åbom vid Överintendentämbetet.

P Larsson-Åkerman (Orgelbyggare)

År 1865 - 1865 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Orgel byggd av orgelbyggare P Larsson - Åkerman och fasadritning i nygotik av konduktören Johan Fredrik Åbom vid Överintendentämbetet.

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

År 1894 - 1895 Ändring - restaurering
Takryttare över korpartiet, yttre och inre omputsning med cementputs, det låga korvalvet ersattes med ett högt hjälmvalv utsmyckat med gipsornamentik, ny öppen bänkinredning målad i ekfärg, predikstolen flyttades från norra till södra sidan i långhuset, mittgången försågs med diagonalställda kalkstensplattor, svarta och vita marmorplattor i koret, ny altarring och läktarbarriär, altartavlan renoverades, glasmålningar i koret utförda av R Calmander från Svenska måleriaktiebolaget i Göteborg. Arkitekt Agi Lindegren, byggmästare C J Nylander.

Agi Lindegren (Arkitekt)

C J Nylander (Byggmästare)

R Calmander (Hantverkare - Målare)

Johansson, Nils, Ekeby kyrka (Arkiv)

År 1926 - 1926 Ändring - restaurering
Nya portar i sydportalen, innanfönster insattes, interiörens cementputs ersattes med kalkputs, korgolvet belades med kalkstensplattor, korvalvets gipsornamentik avlägsnades, muralmålningar i koret utförda av dekorationsmålaren Filip Månsson, övrig inredningsmålning utförd av Mauritz Ekholm i Malmslätt, bänkarna ommålades i grå marmorering, sakristian omdanades, podium av kalksten för dopfunten, predikstolens originalfärger framtogs, ny nummertavla, orgelfasadens överdel förändrades från nygotik till en barockinspirerad stil, konservering av äldre inventarier, under norra fönstret insattes en gravsten. Murverksundersökning. Arkitekt Erik Fant, konservator Sven Sundbaum.

Erik Fant (Arkitekt)

Filip Månsson (Hantverkare - Målare)

M Ekholm (Hantverkare - Målare)

Sven Sundbaum (Konservator)

Johansson, Nils, Ekeby kyrka Antikvarisk-topografiskt arkiv Riksantikvarieämbetet (Arkiv)

År 1926 - 1926 Arkitekturbunden utsmyckning
Koret dekorerades av dekormålare Filip Månsson, Stockholm.

Johansson, Nils, Ekeby kyrka Antikvarisk-topografiskt arkiv Riksantikvarieämbetet (Arkiv)

År 1939 - 1939 Teknisk installation - värme
Elektrisk värme och klockringning.
År 1967 - 1967 Ändring - restaurering, exteriör
Nytt taktegel, spritputsen ersattes med slät puts och avfärgades i ljust tegelrött enligt äldre putslager. Murverksundersökning. Johannes Dahl Arkitektfirma, Tage Thudéns byggfirma.

Johannes Dahl (Arkitekt)

Tage Thudén (Byggmästare)

Antikvarisk-topografiskt arkiv, Riksantikvarieämbetet Östergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1968 - 1968 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning.

Antikvarisk-topografiskt arkiv, Riksantikvarieämbetet Östergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1981 - 1981 Ändring - ombyggnad
Bänkar borttogs i väster för att ge plats för läktarunderbyggnad med wc och samlingsrum. Egon Forsbergs byggnadsfirma

Egon Forsberg (Byggmästare)

Ett sekel i Ekeby (Arkiv)

År 1983 - 1983 Underhåll
Takarbeten på torn, nytt spån, lagningar, tjärning. Byggmästare Tage Thudéen.

Tage Thudén (Byggmästare)

tergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1991 - 1991 Ändring - ombyggnad
Takryttaren reparerades och försågs med ny kopparplåt, väggarna rengjordes invändigt och kalkfärgades, bänkarna bättringsmålades, bänkar i väster borttogs, sakristians betonggolv ersattes med gammalt tegelgolv, nytt textilskåp och läktarunderbyggnaden utökades. Uno Söderberg Arkitektkontor AB, Stockholm, byggmästare Sven Forsberg.

Sven Forsberg (Byggmästare)

Uno Söderberg (Arkitekt)

Antikvarisk-topografiskt arkiv, Riksantikvarieämbetet Östergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1992 - 1992 Fast inredning - orgel
Restaurering av orgel. Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB.

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1992 - 1992 Konservatorsarbeten
Fem begravningsvapen. Konservator Östergötlands länsmuseum.

tergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 2002 - 2002 Ändring - restaurering, exteriör
Putslagningar, avfärgning i rosa kulör, målning av fönstersnickerier, tjärning av torntak, förgyllning av kors och kula. Arkitekt Lennart Arfwidsson, ATRIO arkitekter Västervik, målerifirma Rose Bergström & Son AB, Lidhult.

Lennart Arfwidsson (Arkitekt)

Rose Bergström (Hantverkare - Målare)

tergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)