Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG STAMPEN 20:2 - husnr 1, GÅRDSBYGGNAD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GÅRDSBYGGNAD (akt.)

1740 - Okänt

Västra Götaland
Göteborg
Västergötland
Göteborg
Domkyrkoförsamlingen i Göteborg
Göteborgs stift
Garverigatan 2

Rättsväsende - Bageri

Rättsväsende - Fängelsebyggnad

Rättsväsende - Förråd

Hälso-, sjuk- och socialvård - Sjukstuga

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Gårdsbyggnaden var ursprungligen ett envånings stenhus med vind och källare som inrymde förstuga, brygg- och tvätthus, sjuk- och bakstugor samt en större förrådsbod. Gårdshuset påbyggdes 1833 med en övervåning. 1896 tillbyggdes 60 nattceller i byggnadens östra del. 1909 lades fångverksamheten ned och byggnaderna köptes av Göteborgs stad och byggdes om för hem till ogifta mödrar med barn. Denna verksamhet lades ned 1969. Byggnaden används idag till korttidsboende och kursverksamhet för människor med psykiska handikapp inom stiftelsen Gyllenkroken.

Källa: Länsstyrelsen Västra Götalands län, Byggnadsminnesförklaring av Göteborgs fd sp...

Läs mer i eget fönster

År 1740 - Okänt Nybyggnad

Bengt Wilhelm Carlberg (Arkitekt)

År 1833 - Okänt Ändring - påbyggnad
Påbyggnad med övervåning
År 1895 - Okänt Ändring - tillbyggnad
Gårdsbyggnadens östra del tillbyggdes med 60 nattceller.