Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SÖDERHAMN ASKESTA 5:2 - husnr 2, NYA MANGÅRDSBYGGNADEN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
NYA MANGÅRDSBYGGNADEN (inakt.)

Okänt - Okänt

Gävleborg
Söderhamn
Hälsingland
Söderala
Söderala församling
Uppsala stift
Asta 703

Jordbruk - Ladugård

Jordbruk - Portlider

Jordbruk - Bostadshus - Mangårdsbyggnad

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Ursprungligen låg gården inne i bykärnan, men flyttades till sin nuvarande plats i utkanten
av byn i samband med att laga skifte genomfördes 1827-1834.

1904 gifte sig gårdsägaren Anders Larsson med Julia Nilsdotter från LarsErs i Heden, något som blev början till viktiga förändringar på Västergården. Då byggdes den tidigare ladugårdsbyggnaden med brygghus om till bostad. Det nya bostadshuset övertog då funktionen som huvudbyggnad på gården.

Den gamla mangårdsbyggnaden (till vänster) var från början huvudbyggnad på gården, medan huset till höger (nya mangårdsbyggnaden) inrymde ladugård och portlider. 1906 byggdes ladugårdsbyggnade...

Läs mer i eget fönster

År 1906 - 1906 Ändring - ombyggnad
1906 byggdes ladugårdsbyggnaden om till bostadshus och fick ta över funktionen som mangårdsbyggnad. KÄLLA: Beslut – Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, 2008-05-12, Dnr 432-11184-06
År Okänt Nybyggnad