Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM ARBETSSTOLEN 3 - husnr 3 Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMYSDIG002918.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1957 - 1961

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Brännkyrka församling
Stockholms stift
Västbergavägen 4

Industri - Bageri

Handel och bankväsende - Stormarknad

År 1957 - 1961 Nybyggnad

Fackföreningarnas byggnadsproduktion (Byggmästare)

Gunnar Henriksson (Arkitekt)

Konsumtionsföreningen Stockholm med omnejd (Byggherre)

Kooperativa förbundet, Arkitektkontoret (Arkitektkontor)

Stockholms Stadsbyggnadsnämnds Arkiv (Arkiv)

År 1973 - 1981 Ändring - tillbyggnad
Tillbyggnad mot öster och söder.

Köhlers Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Stockholms Stadsbyggnadsnämnds Arkiv (Arkiv)

År 1982 - 1994 Ändring - tillbyggnad
Tillbyggnad av svalverk (mot s.)

Pontus Backström (Arkitekt)

Stockholms Stadsbyggnadsnämnds Arkiv (Arkiv)

År 1983 - 1986 Ändring
Ventilationsskorstenar utmed fasad norr. Tillbyggnad med fläktrum på tak. Nybyggnad frontöppet garage, mjölsilo samt ficka för stoftavskiljare samt sopcontaimner samt lastintag.

Pontus Backström (Arkitekt)

Stockholms Stadsbyggnadsnämnds Arkiv (Arkiv)

År 1987 - 1998 Ändring - tillbyggnad
Tillbyggnad med expiditionslokaler och lokaler för lasrning.

Stockholms Stadsbyggnadsnämnds Arkiv (Arkiv)

År 1991 - 2002 Ändring
Utrymningstrappa mot norr. Uppställning av prefab-aggregat för värmeåtervinning. Nybyggnad av kompressorhus.

Stockholms Stadsbyggnadsnämnds Arkiv (Arkiv)

År 2007 - 2008 Ändring - ombyggnad
Om- och tillbyggnad av f.d. bageri till handelscentrum. Tillbyggnad mot s. Ny huvudentré mot s. Nytt skärmtak mot v. Nybyggnad av parkeringshus. Rivning av utvändigt frysrum, utskjutande byggnadsdelar samt fasad vid om- och tillbyggnadsdel.

Stockholms Stadsbyggnadsnämnds Arkiv (Arkiv)